Gå til sidens indhold

Bering-Bedervejen

Her kan du læse alt om Bering-Bedervejen og finde relevant materiale som kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, miljørapport, indstillinger og pressemeddelelser.

Seneste nyt

 

Aarhus Byråd har vedtaget linjeføring A

 

Tillægget er offentliggjort den 28. september 2016

 

Du kan se Kommuneplantillægget her (PDF-fil 21,5 MB - nyt vindue)

 

 

Aarhus Byråd behandlede onsdag den 14. september 2016 Bering-Beder indstillingen som sag 20. Byrådet tiltrådte indstillingen på nær Venstre.

 

Det betyder, at det nu endelig er vedtaget:

 

at 1) linjeføring A vælges, sammen med tilvalg i form af tilslutning til Obstrupvej, forlængelse til Beder Landevej og tværgående stiforbindelser,

 

at 2) der reserveres areal til vejen i kommuneplanen via vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 43 for linjeføring A (bilag 1)

 

at 3) der i VVM-tilladelsen stilles krav om afværgetiltag efter de principper, som fremgår af udkastet til VVM-tilladelsen (bilag 5), herunder støjafskærmning ved Tranbjerg, erstatningsnatur, faunapassager og kantopsamling af vejvand af hensyn til grundvandet.

 

at 4) vejanlægget sikres med vejbyggelinjer på op til 50 meter til hver side, samt at Teknik og Miljø bemyndiges til at pålægge dem.

 

 

Du kan læse referat, indstilling og bilagsmaterialet her:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2016/2016-09-14/Referat-8e55/Kommuneplantillaeg-og-VVM-Bering-Beder-v.aspx

 

Der er også mulighed for, at høre byrådsdebatten som lydfil:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2016/2016-09-14/Referat-8e55.aspx

 

Klik på ovenstående link – debatten kan afspilles ved klik på sagen i højre kolonne. Bering-Beder behandles 1.29.30 inde i byrådsdebatten.

 

 

Tidligere udgivet materiale

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 43

Pressemeddelelse 13.05.16

Indstilling 09.05.16

Indstilling 08.09.14

 

VVM-materiale
VVM-redegørelse og miljørapport
Kortbilag
Forslag til vilkår i VVM-tilladelsen

 

Materiale fra 1. høringsfase
Referat af byrådsmøde 5. november 2014
Referat af møde med fællesrådene 01.04.14
Høringsbidrag fra 1. offentlighedsfase

Hør referat fra Byrådsmøde 5. november 2014

Debatfolder

Resume af indkomne bemærkninger

Kommentering af bemærkninger

Resultat af 1. høringsfase

Kortskitse

 

Materiale fra 2. høringsfase
Høringsbidrag fra 2. offentlighedsfase

Oplæg til borgermøde 20. januar 2015

Kontakt

Planafdelingen

Center for Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 26 40

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 26.1.2018

Afdeling: Ledelsessekretariatet for Teknik og Miljø

Send kommentar: Kommuneplanafdelingen

Telefon: 89 40 26 20

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code