Gå til sidens indhold

Støtte til særligt høje boligudgifter

For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal du have oplevet ændringer i dine forhold, som har medført et indtægtstab.

Særlig støtte til høje boligudgifter, efter lov om en aktiv socialpolitik § 34, er for dig, som har været ude for en social begivenhed fx arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse som betyder, at du er vanskeligt stillet på grund af høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde.

 

Vær opmærksom på, at støtte til høje boligudgifter er ikke det samme som boligstøtte (boligsikring) som udbetales af Udbetaling Danmark.
Læs mere herom på borger.dk (åbner nyt vindue)

 

Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • Har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde
  • Har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab (en social begivenhed) - en social begivenhed kan fx være arbejdsløshed, sygdom, ophør af samliv eller andre situationer, hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser.

Du skal være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af bl.a. dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift, og din ægtefælle har en indtægt, har dette også betydning.

 

Hvis du søger om Særlig støtte, og du ikke lige nu har en indtægt, eller din ansøgning om en anden ydelse ikke er færdighandlet skal du i ansøgningen under ”Jeg modtager følgende”, skrive, hvilken indtægt du forventer at få og i friteksten forklare, hvorfor du endnu ikke har denne indtægt.

 

Du kan ikke få særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • Har du opnået efterlønsalderen og ikke opfylder betingelserne for at få social pension.
  • Modtager førtids– eller folkepension.
  • Er gift og din partner ikke valgt ikke at udnytte sine uddannelses- og arbejdsmuligheder.

 

Støtte mod tilbagebetaling

Bor du i en andelsbolig eller ejerbolig, vil den del af den særlige støtte, som dækker udgifter i forbindelse med lån svarende til afdrag, renter og bidrag være tilbagebetalingspligtig. I ansøgningsskemaet kan du fravælge at modtage den del af den særlige støtte, som er tilbagebetalingspligtig.  

 

Kontanthjælpsloftet og særlig støtte

Når du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, får du et loft over, hvor meget du kan modtage i offentlige ydelser.  

Overstiger dine samlede ydelser, hvad du maksimal kan få, vil din særlige støtte og boligstøtte fra Udbetaling Danmark blive reduceret. 

Kontakt

Ydelsescenter Aarhus - Kontanthjælp og Ansøgning

Beskæftigelsesforvaltningen

Værkmestergade 15 B

8000  Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9 - 14. Torsdag til kl. 17.

Telefontider:
Mandag - fredag kl. 9 - 14.

 

Mere om kontanthjælp

 
 

Opdateret: 28.12.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code