Gå til sidens indhold

Satser

Størrelsen af din kontanthjælp afhænger af dine personlige forhold.

Satser for kontanthjælp fra 1. januar for personer over 30 år.

 

Fyldt 30 år og forsørger: 14.203 kroner pr. måned. 

 

Fyldt 30 år og ikke forsørger: 10.689 kroner pr. måned.

 

Satser for unge under 30 år

 

 

Udbetaling 

Kontanthjælp er skattepligtig og beregnes og udbetales månedsvis bagud til din Nem Konto. Den er til rådighed den sidste hverdag i måneden.

 

Engangshjælp

Kontanthjælp  er, som de fleste andre indtægter, bagudbetalt og kan tidligst udbetales en måned efter ansøgningsdatoen. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har midler til at forsørge dig selv i optjeningsperioden, og indtil du får udbetalt kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kan du søge engangshjælp. Det kan f.eks. være, at du først får søgt hjælp et stykke tid efter, at du er blevet ledig, eller hvis du har levet af SU, som er forudbetalt.


Engangshjælpen er en behovsbestemt ydelse, altså ikke et fast beløb. Der kan højst udbetales 5.712 kroner for en måned. For unge hjemmeboende under 25 år kan der højst udbetales 2.839 kroner.

 

Engangshjælpen er skattepligtig.

 

Indtægter

Dine og din ægtefælles eller samlevers indtægter trækkes fra i hjælpen. Indtægter er fx arbejdsindtægter, feriepenge, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. For arbejdsindtægter ses der bort fra 25 kroner pr. time. Det vil sige, at du får lov at beholde 25 kroner pr. udført arbejdstime.

 

Ægtefæller og samlevende

Da ægtefæller og samlevende har gensidig forsørgelsespligt, beregnes kontanthjælpen ud deres samlede kontanthjælpssats minus indtægter.

 

Se Formue og indtægter

Se Samlevende 

 

Sanktioner 

For at bevare din kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du leve op til dine forpligtelser og overholde dine aftaler med jobcentret. Hvis du ikke overholder dine aftaler, kan du blive trukket i hjælpen for de dage, du udebliver. Din hjælp kan blive nedsat, blive krævet tilbagebetalt eller helt stoppet.

Kontakt

Ydelsescenter Aarhus - Kontanthjælp og Ansøgning

Beskæftigelsesforvaltningen

Værkmestergade 15

8000  Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail: 

Åbningstider:
Mandag - fradag kl. 9 - 14. Torsdag til kl. 17.

Telefontider:
Mandag - fredag kl. 9 - 14.

 

Mere om kontanthjælp

 
 

Opdateret: 24.2.2014

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden