Gå til sidens indhold

Hjemmetræning

Hjemmetræning består i træning og særlig støtte til et barn/ung med handicap, lidelser eller betydelige vanskeligheder.

Hjemmetræningen varetages af barnets forældre/forælder i hjemmet. Hjemmetræningen skal kombineres med undervisning (hvis barnet er i skolealderen), samvær og leg med andre børn samt fritid, som barnet selv råder over.

Du kan vælge at træne dit barn helt i hjemmet, hvor du så også skal varetage undervisning samt leg og samvær med andre børn. Eller du kan vælge at træne dit barn delvist ved at kombinere træningen i hjemmet med et dagtilbud (f.eks. en plads i almindelig børnehave kombineret med støttetimer).

 

Det er et krav, at barnet/den unge skal trænes med en metode/metoder, som:

 • Understøtter jeres barns udviklings- og træningsbehov
 • Du/I selv kan planlægge og udføre i praksis derhjemme
 • Vurderes at være dokumenterbar og egnet i forhold til jeres barns nedsatte funktionsevne.
 • Det betyder, at I skal kunne sætte konkrete mål for jeres barns træning i hjemmet samt at I selv skal kunne dokumentere effekten af jeres træning med barnet.
 • Har en dokumenterbar effekt, der er mindst lige så god som hvis træningen foregik i et særligt dagtilbud.

 

Betingelser for at kunne hjemmetræne dit eller jeres barn

Hvis du/I ønsker at hjemmetræne dit/jeres barn helt eller delvist, skal I opfylde en række betingelser:

 • At jeres barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (vurderes af kommunen)
 • At jeres barn er berettiget til et særligt dagtilbud/er i målgruppen til et specialtilbud (jf. Servicelovens § 32 – det vurderer vi i kommunen)
 • At hjemmetræningen fremmer jeres barns tarv og trivsel og imødekommer jeres barns behov med afsæt i jeres barns alder og udvikling. Det betyder blandt andet, at den valgte træningsmetode skal understøtte jeres barns udviklings- og træningsbehov.
  Ud over at træne har jeres barn ret til undervisning (hvis jeres barn er skolebarn), samvær og leg med andre børn samt selvbestemt fritid.
 • At I forældre vurderes at have tilstrækkelige ressourcer til at varetage træningen af jeres barn i hjemmet. Der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50, hvor også evt. søskendes behov for udvikling og trivsel vurderes.
 • At I forældre er i stand til at udføre træningen af jeres barn. Det betyder, at I selv skal kunne planlægge og udføre den valgte træningsmetode i praksis.
 • At den valgte træningsmetode vurderes at være dokumenterbar og egnet i forhold til jeres barns nedsatte funktionsevne. Det betyder, at I skal kunne sætte konkrete mål for jeres barns træning i hjemmet, samt at I selv skal kunne dokumentere effekten af jeres træning med barnet.
 • At effekten af hjemmetræningen ikke er mindre, end hvis jeres barn havde fået træningen i et særligt dagtilbud.

 

Hvis du/I opfylder disse betingelser og ønsker at træne i hjemmet, skal du/I udarbejde en ansøgning om hjemmetræning, der er vedlagt en tids- og faseplan samt et ugeskema.

Hvem kan søge?

Du kan søge om at træne dit barn i hjemmet, hvis dit barn er under 18 år, og på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte.

Desuden skal dit barn/ung være berettiget til et særligt dagtilbud/specialtilbud (jf. Servicelovens § 32).

Derudover er det en betingelse, at I som forældre vurderes at have tilstrækkelige ressourcer til at varetage træningen af jeres barn i hjemmet.

Har du spørgsmål kan du kontakte Handicapcentret for Børn.

Hvordan vurderer vi, om I kan blive godkendt?

1. Tilhører dit barn målgruppen?

Først afgør vi, om dit barn tilhører målgruppen for særligt dagtilbud (SEL §32). Kravene for at tilhøre denne målgruppe er, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og har et særligt behov for støtte.

Det vurderer vi ud fra jeres beskrivelser af jeres barn samt oplysninger om barnet fra f.eks. læge, fysioterapeut, institution el.lign.

Hvis du/I har spørgsmål, kan du/I kontakte PPR, Børn og Unge.

2. Jeres ansøgning vurderes og vi laver en børnefaglig undersøgelse

Dernæst gennemgår vi jeres ansøgning. I gennemgangen af jeres ansøgning ser vi på, om jeres ansøgning herunder træningsmetode, tids- og faseplan, ugeskema mv skaber udvikling og trivsel hos jeres barn.

Børnesamtalen og den børnefaglige undersøgelse udføres af en socialrådgiver på Handicapcentret for Børn

i Socialforvaltningen. Undersøgelsen skal afdække, om I som familie vurderes at have tilstrækkelige ressourcer

til at hjemmetræne jeres barn.

Undersøgelsen udarbejdes i samarbejde med jer og med brug af oplysninger fra f.eks. skole, dagtilbud, læge osv.

I processen med at vurdere jeres ansøgning kan I få besøg af både en medarbejder fra PPR og en rådgiver fra Handicapcentret.

3. Visitationsudvalget

Visitationsudvalget gennemser jeres ansøgning og den børnefaglige undersøgelse og tager stilling til, om I som familie har tilstrækkelige ressourcer og at jeres ansøgning lever op til krav om effekter og dokumentation skal kommunens visitationsudvalg for hjemmetræning godkende jeres samlede ansøgning om at hjemmetræne jeres/dit barn.

Vær opmærksom på, at det kan tage 6 - 9 måneder at vurdere, om I er berettigede til at hjemmetræne jeres barn.

Opfølgning og tilsyn

Hvis I bliver godkendt til hjemmetræning vil I mindst to gange årligt få besøg af jeres rådgiver samt en PPR-psykolog og/eller en fysioterapeut.

PPR står for opfølgning på selv træningen, evt. i samarbejde med en fysioterapeut.

Handicapcentret for Børn udfører tilsyn med barnets trivsel samt familiens samlede situation.

Kontakt

Handicapcentret for Børn

Socialforvaltningen

Grøndalsvej 1B

8260 Viby J

Telefon: 89 40 14 41

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Åbningstider:
Mandag-onsdag og fredag klokken 8-15
Torsdag klokken 8-17.30

 

Kontakt

PPR og Specialpædagogik

Børn og Unge

Grøndalsvej 2

8260 Viby J

Telefon: 89 40 37 77 (Kl. 09.00-13.00)

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 04.1.2018

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code