Gå til sidens indhold

Paragraf 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde

Aarhus Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde, som kan supplere den sociale indsats, der ydes i Sociale forhold og Beskæftigelse. Næste ansøgningsfrist er tirsdag den 1. maj 2018. Vi forventer at uddele puljen i juni 2018.

Hvad kan I få tilskud til?

Tilskud ydes til aktiviteter i frivillige organisationer.

 

Som eksempler kan nævnes:

 

  • Foreninger, der organiserer grupper til selvhjælp eller grupper for pårørende  
  • Forskellige former for besøgsordninger, ledsagerordninger eller aflastningsordninger  
  • Sociale caféer  
  • Væresteder  
  • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis  
  • Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase  
  • Frivillighedsformidling.

 

Vi lægger vægt på, at ansøger og de aktiviteter, man søger tilskud til, har en lokal forankring. Man kan bruge tilskuddet til at videreføre eller udbygge eksisterende sociale aktiviteter og udvikle nye.

 

Tilskuddet skal fungere som en støtte til den specifikt frivillige indsats. Det kan for eksempel være støtte til lokaler, telefon, befordring eller indkøb af kontorartikler. Løntilskud ydes i et vist omfang til udgifter, der direkte relaterer sig til de frivilliges arbejde i organisationen, fx en central koordinator. Der kan desuden ydes tilskud til enkeltstående honorarer, fx til foredragsholdere eller lignende.

 

Børneattester

Hvis ansøgningen/projektet involverer børn eller unge under 15 år, er det et lovkrav, at alle frivillige eller lønnede medarbejdere, der arbejder med børnene eller de unge, har rene børneattester. Det er foreningens ansvar at indhente børneattesterne og afvise medarbejdere, der ikke har rene børneattester.

 

Hvordan søger du?

Man skal søge på et digitalt ansøgningsskema. Skemaet bliver tilgængeligt i begyndelsen af april 2018.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

 

Du kan gemme ansøgningen undervejs, så du kan vende tilbage og skrive videre, hvis du har brug for det. Først når ansøgningen ”afsluttes” sendes ansøgningen til os.

 

Vigtigt:

For at kunne ansøge, skal foreningen have et cvr-nummer. Endvidere er det nødvendigt at have et opdateret Erhvervs NemID, som passer til cvr-nummeret. Der kan ikke benyttes et personligt NemID.

 

Foreninger kan oprette cvr-nr. på Virk.dk.

 

Gå til virk.dk

 

NB!
Vær opmærksom på, at der for visse af skemaets spørgsmål er fastsat et max. antal tegn. Hvis der skrives mere end det tilladte, vil skemaet ikke blive indsendt.

 

I slutningen af skemaet kommer der en oversigt over alle spørgsmål og indtastede oplysninger. Der skal være flueben ved alle spørgsmål. Manglende flueben kan skyldes, at maxtegn ikke er overholdt eller andre fejl, som f.eks. at spørgsmålet ikke er besvaret. Man har mulighed for at gå tilbage i skemaet og justere i teksten.
 

Ansøgninger, der sendes med almindelig post eller via mail, modtager vi ikke.
Ansøgningsskemaet lukker den 1. maj 2018 kl. 23.59.

 
 

Opdateret: 02.5.2018

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code