Gå til sidens indhold
Windsor

Bostøtte, botilbud og forsorgshjem til psykisk sårbare og udsatte voksne samt hjemløse eller voksne med ADHD

Aarhus Kommune driver en lang række botilbud, bofællesskaber og forsorgshjem til psykisk sårbare og udsatte voksne eller voksne med ADHD. Vi tilbyder også bostøtte til hjælp til praktiske ting i eget hjem.

Målgruppe

Er du psykisk sårbar eller udsat eller har ADHD og har brug for et botilbud eller for bostøtte til praktisk hjælp i eget hjem, kan du benytte dig af tilbuddene i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne.

Alle botilbud, forsorgshjem og bofællesskaber arbejder med psykosocial rehabilitering i samarbejde med den enkelte borger. Personalet og borgeren afklarer i fællesskab ressourcer og behov for den enkelte med sigte på et mindre indgribende tilbud. Rammen i et botilbud giver mulighed for en tættere personalekontakt, som du som borger kan have behov for i en periode.

 

Du kan også benytte dig af botilbuddene, hvis du er hjemløs med sociale problemer eller funktionelt hjemløs. Sociale problemer kan for eksempel være misbrug, ensomhed, ledighed, kriminalitet eller andre vanskeligheder. 

 

Du skal henvises til botilbud, bofællesskaber og bostøtte

Visitation til botilbud, bofællesskaber og bostøtte sker via Center for Myndighed - se kontaktoplysninger til højre.

 

Du kan selv henvende dig på forsorgshjemmene

På forsorgshjemmene kan du selv henvende dig. 

 

Oversigt over botilbud, bofællesskaber, bostøtte og forsorgshjem

Nedenfor kan du se en liste over de botilbud, bofællesskaber, forsorgshjem og tilbud om bostøtte, kommunen har til psykisk sårbare og udsatte voksne samt hjemløse. Klik på det enkelte tilbud i listen for at læse mere om tilbuddet, se kontaktoplysninger med mere.

De bofællesskaber, der hører under Center for Bostøtte i eget hjem, er ikke opgivet med navn. Her kan du kontakte Center for Bostøtte i eget hjem for at få yderligere information.

Kontakt

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne - Center for Myndighed

Socialforvaltningen

Postboks 575, Grøndalsvej 1b

8260 Viby J

Telefon: 89 40 14 41

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Åbningstider:
Mandag - onsdag klokken 9-12
Torsdag klokken 9-12 og klokken 16-17:15
Fredag klokken 9-12

Telefontider:
Telefonnummer: 89 40 57 22
Mandag-onsdag klokken 8-15
Torsdag klokken 8:30-17:30
Fredag kl. 8-15

 
 

Forsorgshjem

 • Forsorgsafdeling og natherbergspladser Tre Ege

  Tre Ege er et akut botilbud til hjemløse i bolignød, som samtidig har et stort behov for omsorg. Derudover har Tre Ege tre akutpladser til overnatning.
 • Forsorgsenheden Østervang

  Østervangs forsorgsenhed er for hjemløse, der enten ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
 • Modtageenheden Østervang

  Modtageenheden på Østervang modtager og afklarer det videre forløb for de hjemløse borgere, der henvender sig.
 • Kilden og Mosen

  Kilden og Mosen er botilbud med bostøtte på Forsorgshjemmet Østervang. Målgruppen er borgere med vidtgående sociale handicap, overforbrug af rusmidler samt funktionsnedsættelse.
 • Søhuset

  Søhuset er et botilbud for hjemløse og socialt udsatte, der efter et hårdt liv med misbrug har fået kroniske lidelser og har behov for et dagligt pleje- og omsorgstilbud.
 • Forsorgs- og Samværstilbuddet Nordbyen

  Forsorgs- og Samværstilbuddet er til udsatte borgere med komplekse problemstillinger udover hjemløshed. Borgerne er hjemløse, eventuelt med en psykisk sårbarhed, og kan have et misbrug oveni.
 • Ungeindsatsen - botilbud til unge hjemløse

  Ungeindsatsen er et forsorgstilbud til unge mellem 18 og 30 år med hjemløshed og andre sociale udfordringer.
 • Malmøgade

  Malmøgade er et forsorgstilbud efter Servicelovens § 110 til unge hjemløse fra alderen 18 til 24 år.

Botilbud

 • Korsagergården

  Korsagergården er et botilbud for borgere med psykiske og sociale vanskeligheder.
 • Kragelund

  Kragelund er et botilbud til borgere med svære psykiske og sociale vanskeligheder. Kragelund har et specielt fokus på borgere med både en sindslidelse og et misbrug.
 • Windsor

  Windsor er et botilbud i Aarhus midtby for personer med svære psykiske og sociale vanskeligheder med et særligt fokus på spiseforstyrrelser.
 • Tuesten Huse

  Tuesten Huse er et botilbud for borgere med svære psykiske og sociale vanskeligheder.
 • Haslekollegiet

  Ungetilbuddet Haslekollegiet er et botilbud til borgere med svære psykiske vanskeligheder og er et midlertidigt botilbud specielt målrettet unge mennesker mellem 18 og 35 år.
 • Provstebakken

  Provstebakken består af to typer boliger med tilhørende fælleshus til borgere med svære psykiske og sociale vanskeligheder samt eventuelle fysiske og sundhedsmæssige problemstillinger
 • HalvvejsHuset

  HalvvejsHuset er et tilbud til borgere, der har behov for et botilbud for at fastholde stoffrihed efter døgnbehandling, så brugeren kan få opbygget en ny tilværelse uden stoffer og styrke kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Bofællesskaber

 • Center for Bostøtte i eget hjem

  Center for Bostøtte i eget hjem yder social og praktisk støtte i form af bostøtte og varetager bofællesskaber til borgere over 18 år med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer herunder misbrug
 • Grøfthøj Bofællesskab

  Grøfthøj er et bofællesskab i Viby, der er meget lig at bo i egen bolig. Lejlighederne udlejes med lejekontrakter. Målgruppen er psykisk sårbare.
 • Provstebakken

  Provstebakken består af to typer boliger med tilhørende fælleshus til borgere med svære psykiske og sociale vanskeligheder samt eventuelle fysiske og sundhedsmæssige problemstillinger
 • Søndervangen

  Søndervangen er et bofællesskab for borgere med psykiske og sociale vanskeligheder. Der er 21 2-værelses lejligheder, der udlejes på almindelige lejelovsretlige vilkår.

Bostøtte

 • Center for Bostøtte i eget hjem

  Center for Bostøtte i eget hjem yder social og praktisk støtte i form af bostøtte og varetager bofællesskaber til borgere over 18 år med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer herunder misbrug
 • Flexbo

  Flexbo er et tilbud om bostøtte til psykisk sårbare mennesker med svære sociale problemer og ofte også et misbrug
 

Opdateret: 23.2.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code