Gå til sidens indhold

Spørgsmål og svar til vejbelysningen i Aarhus Kommune

Få svar på dine spørgsmål til vejbelysningen i Aarhus Kommune

Er det muligt at undgå, at hver anden af de gamle gadelamper slukkes om natten?

Det er muligt at ændre på rækkefølgen af belysningen på veje, dog kan man ikke ændre på, at hver anden gadelampe slukkes, da det er en byrådsbeslutning, der ligger til grund herfor.

 
En forudsætning for, at en ændring kan imødekommes, er at;

- Der skal forefindes et dokument, med accept og underskrift fra alle grundejere, som bliver berørt af ændringen.
- Eniig, som er vedligeholder for vejbelysningen i Aarhus Kommunes, står for at udføre arbejdet omkring ændringen af belysningen.
- Det ikke må komme til at gå ud over trafiksikkerheden på vejen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Aarhus Kommune på lys@aarhus.dk

Hvilke love og regler er gældende for vejbelysning i Aarhus Kommune?

Aarhus Kommune er vejmyndighed på alle kommunale veje og private fællesveje. Lovgrundlaget for begge typer veje fremgår af nedenstående;
Lov om offentlige veje kan findes her
Lov om private fællesveje kan findes her (§ 7 vedr. belysning)

Hvor etablerer Aarhus Kommune vejbelysning?

Aarhus Kommune etablerer vejbelysning på veje inden for byzonerne, hvor kommunen har vejadministration, herunder kommunale veje, private fællesveje, offentlige stier og private fællesstier.

Aarhus Kommune etablerer som udgangspunkt ikke vejbelysning i åbent land, da man blandt andet ønsker at holde nogle af byens grønne områder fri for lys.

Hvor lang tid tager det at udbedre en fejl på en gadelampe?

Ved mindre fejl (enkelt lampe), har teknikerne 14 dage til at udbedre fejlen, dog kun 7 dage inden for midtbyen.
Ved store fejl (hele områder), rykker teknikkerne ud hurtigst muligt efter vores vedligeholder, Eniig, er gjort opmærksom på fejlen. Udbedring af fejl kan dog kompliceres af behov for gravearbejde og mangel på reservedele.Hvorfor slukkes hver anden gadelampe om natten?

Byrådet i Aarhus Kommune har besluttet et serviceniveau for vejbelysning, som bl.a. betyder, at hver anden gadelampe slukkes i tidsrummet 21.30-07.00 om sommeren og 22.00-07.00 om vinteren. Dog ikke i - og omkring lyskryds, hvor der er krav om fuldt lys.

 

Aarhus Kommune er dog i fuld gang med et større energirenoveringsprojekt, hvor 29.000 kviksølvlamper skiftes til miljøvenlig og økonomisk rentabel LED-teknologi. Udskiftningen finder sted i perioden 2015-2018.
Det betyder, at hver anden lampe på de strækninger, hvor der udskiftes til LED lys, ikke længere slukkes om natten men i stedet dæmpes med 50% i nattetimer. Den resterende belysning, som ikke udskiftes, vil derfor forsat delslukkes om natten.

Du kan læse mere om energirenoveringsprojektet her og få svar på en masse spørgsmål omkring skiftet til LED-teknologi i vejbelysningen i Aarhus Kommune.

Jeg har et ønske om at få flyttet en gadelampe. Hvem skal jeg henvende mig til?

Det er muligt at flytte en gadelampe 1-2 meter alt afhængigt af grundlaget herfor.

 

For at Aarhus Kommune kan godkende flytning af en gadelampe, skal du involvere;
- Aarhus Kommunes afdeling for Vejbelysning og ITS lys@aarhus.dk
- Dine naboer og andre omkringliggende grundejere, som bliver påvirket af flytningen. De skal alle godkende ønsket om flytning af gadelampen, hvilket skal ske via en skriftlig accept/underskrift.

Et yderligere krav vedrørende flytning af en gadelampe er, at Eniig foretager flytningen. Udgifterne i forbindelse hermed skal du som grundejer betale.

Jeg har et ønske om etablering af vejbelysning på vores vej. Hvem skal jeg henvende mig til?

Har du spørgsmål om - eller ønsker til placeringen af vejbelysning i Aarhus Kommune, er du velkommen til at kontakte afdelingen for Vejbelysning og ITS på lys@aarhus.dk

Jeg har opdaget en fejl ved en gadelampe, hvem skal jeg henvende mig til?

Hvis du opdager en gadelampe uden lys, en påkørt lygtepæl eller lignende, skal du kontakte vores vedligeholder, Eniig her.
Du er også velkommen til at melde fejlen ind via appen Aarhus Borgertip, som du kan læse mere om her.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Du er velkommen til at sende en mail med dit spørgsmål til lys@aarhus.dk

 

 
 

Opdateret: 03.10.2016

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Byens Anvendelse

Telefon: 89 40 44 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code