Gå til sidens indhold

Harmonisering af veje

Byrådet vil harmonisere vejene i Aarhus, så grundejere i Aarhus Kommune får ens vilkår, uanset hvor i kommunen de bor. Harmoniseringsprocessen vil ske over de næste tyve år og indebærer en omklassificering af flere veje. Du kan holde dig opdateret på siden her.

I dag har Aarhus Kommune cirka 5.800 private fællesveje. I løbet af de næste fire år påtænkes yderligere cirka 100 aarhusianske vejstrækninger omklassificeret fra offentlig- til privat fællesvej. Baggrunden for omklassificeringen er, at der er forskel på, hvordan sammenlignelige veje er klassificeret.

 

Byrådet påtænker at omklassificere i alt 900 veje i løbet af de næste 20 år.

 

Grundejere får ens vilkår 

Forskellene er historiske og stammer fra de enkelte vejes status i kommunerne før kommunesammenlægningerne i 1962 og 1970.  Siden 70'erne har der i lokalplanerne været krav om etablering af grundejerforeninger, som står for vedligehold af veje og fællesarealer inden for lokalplanens område.

 

Med omklassificeringen sker der en harmonisering af serviceniveauet på vejene, så grundejere i Aarhus Kommune har ens vilkår, uanset hvor i kommunen de bor.

 

Processen 

Inden for de kommende år går Aarhus Kommune i gang med at udarbejde foreløbige tilstandsrapporter for hver enkelt vejstrækning. Rapporterne bliver sendt i partshøring hos de berørte grundejere sammen med beslutningen om påtænkt omklassificering. Efter høringen bliver der udarbejdet en endelig tilstandsrapport, og Aarhus Kommune kan træffe den endelige beslutning. Her efter er der en klagefrist på fire uger.

 

Ifølge vejloven skal den påtænkte omklassificering annonceres fire år før beslutningen kan træffes. En eventuel omklassifisering til privat fællesvej kan altså tidligst ske fire år efter den dato, hvor vejen er offentliggjort til påtænkt omklassificering. Hensigten er at give borgerne en rimelig mulighed for at forberede sig på overtagelsen.

 

Aarhus Kommune vil gerne opfordre til, at grundejere på kommende private fællesveje danner vejlaug, så der er tid til at forberede den fremadrettede vedligeholdelse af vejen.Her kan du læse byrådets beslutning.

 
 

Opdateret: 18.5.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Byens Anvendelse

Telefon: 89 40 44 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code