Gå til sidens indhold

Trafikindeks

Indeks over udviklingen i bil- og cykeltrafik samt den tunge trafik i Aarhus Kommune.

Biltrafikindeks

Biltrafikken i Aarhus Kommune er steget med 12 % siden 2000. Det er mindre end på landsplan, hvor stigningen har været på ca. 19 %.

 

I Aarhus Midtby er udviklingen i biltrafikken faldet ca. 1 % fra 2000 til 2016. I perioden har der været flere udsving, hvor det mest markante er et fald på ca. 7 % i biltrafikken i forbindelse med indsnævringen af Kystvejen i 2012. De sidste 3 års trafiktællinger viser dog, at biltrafikken endnu engang stiger i Midtbyen. Stigningen skyldes nok hovedsagelig byens markante vækst og udvikling.

 

Biltrafikindeks 2000-2016

Udviklingen i biltrafikken i Aarhus fra år 2000 til i dag


Den tunge trafik (lastbiler og busser) i Aarhus er steget med ca. 14 % fra 2000 til 2016. Denne udvikling dækker over store udsving. Tællinger fra 2016 viser en stigning på ca. 1 % i den tunge trafik i forhold til året før.

 

Biltrafikindeks 2000-2016

Udviklingen i den samlede biltrafik og den tunge trafik (lastbiler og busser) i Aarhus.

 

Cykeltrafikindeks

Cykeltrafikken i Aarhus er samlet set steget med 32 % i perioden siden 2000. På landsplan har den samlede stigning været 1 %.

 

Fra 2015 til 2016 er cykeltrafikken i Aarhus steget med ca. 3 %, mens tal fra Vejdirektoratet viser et fald på ca. 3 % på landsplan.

 

Vejrliget har stor indflydelse på cykeltrafikken. Et eksempel på dette var den usædvanlige kolde vinter i 2010 - med 5 hårde vintermåneder og en meget regnfuld september – som satte et tydeligt præg på cykeltrafikken i 2010.  

Cykeltrafikindeks 2000-2016 

Udviklingen i cykeltrafikken i Aarhus fra år 2000 til i dag

 

 

Kontakt

Bent Fredshavn

Civilingeniør

Center for Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C

Telefon: 41 85 98 01

E-mail: 

EAN-nummer: 5798005774921

 
 
 

Opdateret: 30.8.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code