Gå til sidens indhold

Østjylland samarbejder om trafikale udfordringer

Den østligste del af Jylland udgør ét af landets to største vækstcentre. I regionen udgør Aarhus et lokomotiv for vækst og udvikling. Den gunstige vækst giver sig udslag i mere trafik og trængsel på vejene. Samarbejde om at tackle de trafikale udfordringer i den østjyske region er nødvendig. I regi af Business Region Aarhus, der er et samarbejde mellem 11 østjyske kommuner, fokuserer man derfor på de tværgående udfordringer og løsninger.

Samarbejdet omfatter flere initiativer i forhold til trafik og mobilitet:

 

  • Fælles interessevaretagelse i forhold til infrastrukturprioriteringer. Herved sikres, at Østjylland taler med en stemme i forhold til staten og behovet for statslige investeringer i det østjyske område Eksempelvis i forhold til behovet for en udvidelse af E45.
  • Strategisk plansamarbejde, hvor man understøtter udviklingen af sammenhængende funktionel by-region. Herunder sikrer en transportmæssig fremkommelighed.
  • Etablering af en mobilitetskommission, der skal udarbejde en samlet strategi for den overordnede vej- og baneinfrastruktur i Business Region Aarhus. Strategien er med henblik på at fremme samspillet mellem det lokale, regionale og nationale niveau.

 

Om mobilitetskommissionen

Det er den store trafikale belastning på især E45, der er baggrund for initiativet. Mobilitetskommissionen skal derfor i første omgang se på kapacitetsforbedringer på E45 og i anden omgang vurdere den overordnede vej- og baneinfrastruktur.

 

Mobilitetskommissionen har deltagelse af Transportministeriet og påbegynder arbejdet sidst i 2014. Afrapportering vil forventeligt ske primo 2016.

 

*De 11 kommuner i Businees region Aarhus er Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg og Aarhus.

 
 

Opdateret: 18.2.2016

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code