Gå til sidens indhold

Den fremtidige trafik i Aarhus

Aarhus er en by i vækst, og trafikken vokser med. Aarhus Kommune arbejder med langsigtet planlægning for at geare byen til fremtiden.

Trafikken i Aarhus vil vokse væsentligt i perioden frem mod 2030. Det skyldes både, at Aarhus som by vokser og får flere indbyggere og arbejdspladser, og at trafikken generelt vil fortsætte med at stige i både Aarhus og regionen omkring.

 

Basisprognoserne peger på, at mængden af bilture vil vokse fra 1,3 mio. ture pr. døgn til omkring 2,0 mio. ture pr. døgn i 2030. Væksten på 0,7 mio. bilture pr. døgn svarer til en stigning på ca. 60 pct. Ud over væksten i biltrafikken forventes antallet af ture i den kollektive transport, cykelture og gåture at stige fra 1,1 mio. ture pr. døgn til 1,7 mio. ture pr. døgn i 2030.

 

Væksten i biltrafikken vil med de forudsætninger, der er lagt ind i prognosen, påvirke trafikafviklingen i Aarhus i betydeligt omfang og få væsentlige konsekvenser, såsom voldsom belastning af E45, indfaldsvejene, ringforbindelsen og midtbyen. Disse fremtidige konsekvenser har vi behov for at se på allerede nu.

 

Udvikling af kapaciteten i trafiksystemet i Aarhus kan ske på flere måder og vil handle om valg og prioriteringer. På den ene side er der behov for at kunne afvikle væsentligt mere trafik i Aarhus frem mod 2030. På den anden side er der en grænse for, hvor omfattende infrastrukturudbygninger det er muligt at gennemføre inden for de rammer, som byens rum og hensyn til klima og miljøet sætter.

 

Valg og prioriteringer handler derfor i høj grad om holdninger til, hvordan fremtidens trafiksystem skal være.

 

Læs mere om både udfordringer og løsningsmuligheder i rapporten "Trafik i Aarhus 2030", som du finder via linket nedenfor.

Scenarie

Aarhus i dag

Ca. 180.000 arbejdspladser

Ca. 325.000 indbyggere

Ca. 50.000 studiepladser

 

Aarhus i 2030

40.000 flere arbejdspladser

55.000 flere indbyggere

10.000 flere studiepladser

 
 

Opdateret: 04.3.2015

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code