Gå til sidens indhold
Torvedag

Ny mobilitets- og vejfond: MOVE

De første penge fra Aarhus Kommunes nye mobilitets- og vejfond (MOVE) bliver blandt andet brugt til at styrke fremkommeligheden på Viborgvej og Ringgaden samt at sikre bedre forhold for cyklister.

Som en del af budgetforliget 2015 besluttede forligspartierne at etablere en mobilitets- og vejfond: MOVE.

 

Fondens formål er at investere i trafikal infrastruktur, der kan medvirke til at sikre eller øge mobiliteten i og omkring Aarhus. Mobilitet skal forstås bredt og indbefatter alle former for trafikarter, herunder veje, cyklisme, gang, gods og kollektiv trafik.

 

Et samlet byråd har indgået aftale om at anvende 136 mio. kr. fra MOVE på projekter, der umiddelbart kan sættes i gang. Aftalen fordeler fondsmidlerne således:

 

  • 38 mio. kr. til projekter, der styrker fremkommeligheden på Vestre Ringgade og Søndre Ringgade.
  • 33 mio. kr. til de mest belastede kryds på Viborgvej, så rejsetiden kan mindskes med op til 25 procent.
  • 10 mio. kr. til gennemførelse af VVM-undersøgelser og VVM-screeninger med henblik på, at man senere kan vedtage større udbygninger af Viborgvej og Ringgaden
  • 23,5 mio. kr. til forbedring af krydset mellem Genvejen og E45, hvilket udgør halvdelen af de samlede udgifter. Staten betaler den anden halvdel.
  • 11 mio. kr. til standsningssteder og parkeringsforhold for cyklister langs letbanen i Aarhus Kommune.
  • 20 mio. kr. til etablering af cykelruter og –parkeringsfaciliteter, herunder et cykelparkeringshus ved Aarhus H.

Her sætter vi ind:

Viborgvej

Vestre Ringgade

Søndre Ringgade

Krydset mellem Genvejen og E45

Standsningssteder langs letbanen

Cyklistforhold, bl.a. p-hus ved Aarhus H

 
 

Opdateret: 20.3.2015

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code