Gå til sidens indhold

Ældre- og plejeboliger

Sundhed og Omsorg råder over ca. 4.000 boliger, fortrinsvis til svage ældre og handicappede. På fem lokalcentre findes der plejeboliger til yngre borgere.

Ældreboliger

Ældreboliger har en god fysisk indretning, som gør dem egnede til borgere, der har brug for en handicapindrettet bolig. De kan ligge i nærheden af et lokalcenter, men kan også være en selvstændig bebyggelse eller være en del af et almennyttigt boligbyggeri.

 

Plejeboliger

Plejeboliger har ligeledes en god fysisk indretning, som gør dem egnede til borgere, der har brug for en handicapindrettet bolig. Desuden er der fællesarealer og aktivitetslokaler som en del af boligmiljøet, og der er personale døgnet rundt. Plejeboligerne er især egnede for borgere, som har et stort pleje- og omsorgsbehov - både fysisk og psykisk.

 

Beskyttede boliger og plejehjemspladser

Disse boliger er opført efter den gamle bistandslov eller en endnu ældre lovgivning. Borgeren betaler en boligafgift, der dels bestemmes af omkostningerne ved drift af boligerne og dels af borgerens indtægter.

 

Find svar på ofte stillede spørgsmål herunder

Generelt

Hvordan får jeg en ældre- eller plejebolig?

Ældrebolig

For at kunne komme i betragtning til en ældrebolig, skal du have:

  • et behov for pleje og praktisk hjælp samt
  • et handicap der betyder, at du har et varigt behov for specialindrettet bolig

 

Hvis du har et ønske om at flytte, fordi du har problemer med trapper i din opgang eller bolig, kan du ikke få en ældrebolig. Dit boligbehov kan i stedet imødekommes med en almindelig bolig i stueplan eller i en ejendom med elevator.

Plejebolig

For at kunne komme i betragtning til en plejebolig, skal du have varig, svært nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og et omfattende, varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet. 

Du kan læse mere om, hvordan du søger en ældre- eller plejebolig her

Hvor lang er ventetiden på boliger?

Når du er visiteret til en plejebolig, så vil boligerne blive tildelt efter behov. Det er sundhedsfagligt personale, der foretager vurderingen blandt ansøgerne og tildeler boligen til den med det største behov. 

Ønsker man at bo et bestemt sted, så vælger man at blive opnoteret på den almindelige emneliste til det pågældende sted. Det er ikke muligt at sige noget om, hvor lang ventetiden vil være, da det afhænger af antal boliger, der kommer til genudlejning, den enkeltes behov for en plejebolig og af hvor stor søgningen er til det pågældende sted. 

Er der behov for eller ønske om en plejebolig hurtigst muligt, så vælger man at blive skrevet op på garantilisten. At stå på garantilisten indebærer, at man får tilbudt en plejebolig inden for 8 uger – men det er ikke længere muligt at ønske bolig et bestemt sted.

Må min ægtefælle eller samlever flytte med?

Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en plejebolig eller ældrebolig. Den længstlevende har ret til at blive boende i plejeboligen.

Økonomi

Hvad koster en bolig?

Ældre- og plejeboliger administreres på samme måde som boligforeningsboliger. Det betyder, at der indgås lejekontrakt, og man betaler indskud og månedlig husleje. Huslejen varierer fra bolig til bolig, og din reelle udgift varierer efter, hvor meget du får i boligstøtte. I vores boligkatalog linker vi til den aktuelle husleje for boligerne, som kan ses på danmarkbolig.dk. 

Gå til boligkataloget

Hvordan søger jeg om boligstøtte?

Du skal ansøge om boligstøtte digitalt på borger.dk. Hvis du ikke kan det, skal du kontakte Borgerservice, som kan fritage dig fra at ansøge digitalt. 

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.

 

Læs mere om boligstøtte

Få hjælp til digital selvbetjening

Kan jeg få et indskudslån?

Du har mulighed for at få lån til indskud i ældreboliger og plejeboliger. 

Ansøgning om lån skal ske senest fire uger efter dato for indflytningen. Ansøgninger efter tidsfristen kommer ikke i betragtning.  

Du skal ansøge digitalt via borger.dk. 

Læs mere om indskudslån  

Få hjælp til selvbetjening

Indflytning

Lejekontrakt, nøgle og husdyr

Hvem skal jeg sende lejekontrakten til?

Send lejekontrakten til Boligadministrationen, Søren Frichsvej 36G, 8230 Åbyhøj.

eller send den indscannet via digital post her

Hvor skal jeg hente nøglen?

Nøglen udleveres af pedellen på lokalcentret i området, som boligen er tilknyttet.

Må jeg holde husdyr?

Du kan se din afdelings regler om husdyr i boligkataloget ved at søge efter din bolig.

 

Gå til boligkataloget

El, vand og varme

El

El opkræves oftest direkte hos el-selsskabet. Det står i huslejekontrakten, hvorvidt det er tilfældet.

Du kan frit vælge el-selskab.

Vand og varme

Du kan læse, hvem der leverer vand og varme i vedligeholdelsesreglementet.

Du kan ikke selv vælge leverandør af vand og varme.

TV og internet

Kan jeg opsige min tv-pakke?

Om du kan opsige din tv/antenne-pakke (antenne) afhænger af, om din forening har en basis- eller stor tv-pakke.

Send en skriftlig anmodning om opsigelse af antennepakken til boligadm@mso.aarhus.dk. Oplys navn og adresse samt fødselsdato. 

Send din anmodning sikkert via digital post 

Kan jeg bruge antennestikket til internet?

Antennestikket kan ikke bruges til internet.

Kan jeg vælge en anden leverandør?

Hvis ejendommen er forsynet med en foreningsaftale (stor tv-pakke) kan man ikke skifte leverandør ved at benytte antennestikket.

Hvis der er basispakke og man får lukket for signalet kan man forhøre sig ved andre selskaber, men man kan, som udgangspunkt, ikke benytte antennestikket.

Fraflytning

Opsigelse af boligen

Hvordan opsiger jeg boligen?

Send en skriftlig anmodning om opsigelse til boligadm@mso.aarhus.dk. Oplys navn og adresse samt fødselsdato.

Du kan også bruge digital post

Hvor længe skal jeg betale husleje efter opsigelsen?

Der hæftes højest for husleje i den løbende måned + 3 måneder.

Praktisk i forbindelse med flytningen

Hvornår skal boligen tømmes?

Boligen skal være tømt senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. De 14 dage skal bruges til istandsættelse.

Der hæftes fortsat for husleje, varme, vand, el og antenne i perioden for istandsættelse jf. lejeloven.

Hvem skal nøglen afleveres til?

Når boligen er tømt og rengjort eller senest ved fraflytningssynet kan nøglen afleveres til pedellen på lokalcentret.

Hvem udstedes tilgode-havende/flytteregning til?

Tilgodehavender til fraflyttere udbetales til deres NemKonto.

Ved dødsbo sendes tilgodehavende eller regningen til bobehandler.

 
 

Opdateret: 30.12.2016

Afdeling:

Send kommentar: Sundhed og Omsorg

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code