Gå til sidens indhold

Søg støtte til frivilligt arbejde

Aarhus Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg beløber denne støtte sig til 2,2 mio. kr. årligt fordelt på to runder. Der er ansøgningsfrist hhv. d. 1. marts og 1. september.

Som noget helt særligt i Frivillighovedstadsåret 2018 er der afsat en ny udviklingspulje, som gør det muligt for foreninger, organisationer og borgergrupper at ansøge om økonomisk støtte løbende gennem hele året. Læse mere om den særlige 20§18-pulje nedenfor.
20§18-puljen 

Har din forening eller organisation en god idé til, hvordan vi kan skabe fællesskaber for flere – og har I brug for økonomisk støtte til at komme i gang, så kan I gennem hele år 2018 ansøge om støtte fra den nye 20§18-pulje. I Frivillighovedstadens ånd, ønsker vi at give endnu flere mulighed for at blive en del af de frivillige fællesskaber. Derfor har Frivilligrådet i samarbejde med Sundhed og Omsorg, gjort det muligt at søge om midler til opstart af udviklingsprojekter og -initiativer, der fremmer fællesskaber og mindsker ensomhed.

I kan søge hele året, og I vil få svar inden for 2 mdr. I ansøger via ansøgningsskemaet i højre side.  

Puljen retter sig mod initiativer, som har til formål at udvikle nye eller eksisterende fællesskaber. Målgruppen er borgere over 60 år, som kan være svære at nå ud til, eller som selv kan have svært ved at række ud til andre fx grundet sygdom, sårbarheder eller alder.
Ønsket med puljen er at nå ud til en bredere kreds af aktører på frivilligområdet og understøtte nye medborgerskabende initiativer for nogen af dem som trænger dem mest. 

Ved projektets/initiativets afslutning, senest ved udgangen af 2018, skal I medvirke til at lave en afrapportering i form af et lille indslag eller en historie om jeres projekt, der vil blive delt på Frivillighovedstadens hjemmeside.

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 

Pr. 1. januar 2017 overgik ansøgningsproceduren til et digitalt ansøgningsskema. Det digitale ansøgningsskema er med til at lette ansøgningsprocessen både for forvaltning og ansøger. For at kunne benytte det digitale ansøgningsskema, skal foreningen have et CVR-nummer og et opdateret Erhvervs/Forenings NemID, som passer til CVR-nummeret. Alternativt kan I også benytte et personligt NemID - se længere nede på siden.


Ansøgningsskema med CVR-nummer

Log på med foreningens NemID og få nemt overført oplysninger om foreningen fra www.virk.dk.

Ansøgningsskema med CVR

Hvis din forening ikke har oprettet et CVR-nummer, kan dette nemt og hurtigt anskaffes på www.virk.dk,

eller på denne adresse.


Ansøgningsskema med personligt NemID

Log på med personligt NemID og ret selv oplysningerne om foreningen til.

Ansøgningsskema med CPR


Ansøgningsfrister og skemaer på denne side er målrettet ansøgninger vedrørende frivilligt socialt arbejde på ældreområdet. Det vil sige, at det frivillige sociale arbejde, der søges støtte til, skal rette sig mod borgere over 60 år.


Der ydes tilskud til aktiviteter i frivillige organisationer. Fx:

Foreninger der organiserer selvhjælps – eller pårørendegrupper Forskellige former for besøgs-, ledsager- eller aflastningsordninger Sociale cafeer og væresteder Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase Frivillighedsformidling.

 Derudover kan du søge midler hos Socialstyrelsen  (nyt vindue) eller hos private fonde

 
 

Opdateret: 08.5.2018

Afdeling: Sundhedsudvikling

Send kommentar:   Sundhed og Omsorg

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code