Gå til sidens indhold

Lån til boligindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskuddet.

 

Lån til boligindskud

Hvilke boliger kan jeg søge om indskudslån til?

 • Almen bolig - det vil sige en bolig i en almen boligforening.
 • Ældrebolig eller plejebolig
 • Ungdomsbolig, hvis boligen har et selvstændigt køkken.

Betingelser

Boligen skal være taget i brug første gang 1. april 1964 eller senere.

 

Gældende satser i 2018

Din husstands samlede indkomst må ved indflytning ikke overstige 241.164 kr. om året. Hvis der er børn i din husstand, forhøjes beløb med 42.300 kr. for hvert barn til og med fire børn.

 

Hvis du flytter i et enkeltværelse, må din husstands samlede indkomst ved indflytningen ikke overstige 163.359 kr. om året.

Hvordan skal jeg søge?

Du skal søge digitalt via borger.dk:

 

 

Gå til lån til boligindskud på borger.dk

 

 

Husk at vedlægge attestation eller kopi af lejekontrakt ved ansøgningen. Alle beboere over 18 år skal underskrive ansøgningen med NemID. 

 

Hvis du ikke kan søge digitalt, skal du henvende dig hos Borgerservice på Dokk1.

Hvornår skal jeg søge?

Du kan ansøge om beboerindskudslån i forbindelse med, at du flytter til din nye adresse

Betaling af renter

Lånet er rente- og afdragsfrit i de første 5 år, hvor du bor i boligen. Herefter skal der betales 4,5% i rente af restgælden, og du skal begynde at afdrage på lånet.

Tilbagebetaling af lånet

Når du har boet i boligen i 5 år, skal du begynde at tilbagebetale lånet. Lånet skal tilbagebetales over maksimalt 10 år. Hvis det vedrører et enkeltværelse, skal lånet tilbagebetales over maksimalt 5 år.


Når du fraflytter din bolig, skal boligforeningen tilbagebetale boligindskuddet til kommunen, og du skal tilbagebetale en eventuel restgæld til kommunen.

Andre lånemuligheder

Aarhus Kommune tilbyder i visse tilfælde at kautionere for et lån i en bank under disse betingelser i 2018:

 

 • Din husstandsindkomst må ikke overstige 482.328 kr. Hvis der er børn under 18 år i din husstand, forhøjes dette beløb med 42.300 kr. for hvert barn op til og med fire børn.   

 •  Mindst et af følgende kriterier skal desuden være opfyldt:
 1. Der må maksimalt være 1 værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer.
 2. Der kan opnås boligstøtte til lejlighedens fulde antal kvadratmeter.
 3. For enlige må lejlighedens areal højst udgøre 70 kvadratmeter.
 4. For husstande på 2 personer må lejlighedens areal højest udgøre 90 kvadratmeter.

 • Renten må ikke overstige Nationalbankens rente på indskudsbeviser med et tillæg på 6 % p. a. 

 • Lånets løbetid afhænger af lånebeløbet - dog maksimalt 10 år.   

 • Lånet oprettes som hovedregel i boligforeningens bank, hvor du også skal underskrive lånedokumentet.

 

 • Hvis du flytter til et enkeltværelse, kan der eventuelt gives kaution for lånet, hvis din husstands samlede indkomst ikke overstiger 326.718 kr.  

Afslag

Selv om du og din husstand har en lavere indkomst end ovenstående, kan der alligevel gives afslag på lån, hvis:


 • Du har gæld på et tidligere indskudslån.
 • Du har tilstrækkelig likvid formue til selv at betale indskuddet.
 • Du bor allerede i en tilfredsstillende bolig i samme kommune eller byområde.
 • Lejen overstiger halvdelen af husstandensindkomsten, og Udbetaling Danmark afslår at yde boligstøtte til boligen.

Kontakt

Opkrævningen

Dokk1

Hack Kampmanns Plads 2

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 33 30

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Telefontider:
Mandag-fredag kl. 10.00-15.00

Personligt fremmøde kun efter aftale.

 
 
 

Opdateret: 05.4.2017

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Borgerservice og Biblioteker

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code