Gå til sidens indhold

Beskatning

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Aarhus Kommune.

Ejendomsskattebillet 2018

Ejendomsskattebilletten 2018 vil som udgangspunkt blive leveret elektronisk til en digital postkasse.

 

Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en almindelig postkasse eller en digital postkasse vil hovedejeren af en ejendom modtage en original ejendomsskattebillet med betalingsinformation. Øvrige ejere vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

Er der administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet med betalingsinformation til administratoren og alle ejere vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

 

Indefrysning af grundskyld i perioden 2018-2020

Uddrag fra forlig af 2. maj 2017 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om "Tryghed for boligbeskatning":


"4. Indefrysningsordning for ejerboliger


Automatisk indefrysningsordning for grundskyld for ejerboliger i 2018-2020


 • Indefrysningsordningen omfatter alene grundskyld. Ordningen forankres hos kommunerne. Ordningen vil kunne være i drift fra 2. halvår 2018 (typisk 2. grundskyldsrate).


 • Indefrysningsordningen omfatter alle ejerboliger, som ejes af fysiske personer. Der sker automatisk indefrysning af alle nominelle stigninger i grundskylden ud over en bagatelgrænse på 200 kr."


Lovgrundlaget for indefrysningsordningen er under udarbejdelse. Aarhus Kommune, Ejendomsskat, kan derfor ikke svare på spørgsmål om ordningen eller tidspunkt for regulering af ejendomsskatten 2018 på nuværende tidspunkt.

 

Indbetalingskort udsendes direkte fra Opkrævningen 2 gange årligt

Aarhus Kommune, Ejendomsskat, udsender alene ejendomsskattebilletten. Aarhus Kommune, Opkrævningen, udsender herefter indbetalingskort i et separat brev. Det betyder, at hvis din betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil du i december 2017 modtage et indbetalingskort til betaling af ejendomsskat 1. rate 2018 og at du i juni 2018 vil modtage et indbetalingskort til betaling af ejendomsskat 2. rate 2018.

    

Digital post 

Fra 1. november 2014 har alle en digital postkasse på borger.dk til modtagelse af digital post fra det offentlige. Ejendomsskattebilletten og eventuelle indbetalingskort vil blive sendt via digital post, hvis du ikke er fritaget ordningen. Læs mere om digital post via linket på siden.

 

Hvad er ejendomsskat

Ejendomsskat består af grundskyld og dækningsafgift.

 

Skatten for 2018 beregnes med udgangspunkt i den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

 

 • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2016 og efter eventuel reduktion for fritagelser efter §§7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.
 • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår (2017), forhøjet med en reguleringsprocent. 

 

Hvis der er sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for.

  

For visse erhvervsejendomme opkræves der endvidere en dækningsafgift.

  

For skatteåret 2018 er grundskyldspromillen i Aarhus fastsat til:

 

Grundskyld:                               24,58

 

Rottebekæmpelse på ejendomsskattebilletten

Gebyret opkræves via ejendomsskattebilletten og beregnes af ejendomsværdien registreret hos Aarhus Kommune pr. 3. november 2017. Aarhus Byråd har besluttet, at gebyret i 2018 er 19,40 kr. pr. million i ejendomsværdi. Gebyret opkræves i 1. rate 2018. 

 

Betaling af ejendomsskat

I december får ejere af fast ejendom tilsendt en ejendomsskattebillet, som indeholder specifikationer over ejendommens skatter og afgifter. Skatterne forfalder i 2 rater – 1. januar og 1. juli.

 

Betaling

 

 • Halvårsbeløbene forfalder til betaling 1. januar og 1. juli 2018 og skal være betalt senest 10. januar og 10. juli 2018.
 • Spørgsmål til betalingen rettes til Borgerservice, Opkrævningen, telefon 89 40 33 30 - Digital Post via Borger.dk   
 • Tilmelding til betalingsservice kan ske ved henvendelse til dit pengeinstitut, via netbank eller "Mit Betalingsoverblik". Du skal være opmærksom på at betale din ejendomsskat, som du plejer, indtil betalingen fremgår af Betalingsoversigten.
 • Husk at du selv er ansvarlig for, at raterne betales. 

 

Ejerskifte

I forbindelse med køb og salg af fast ejendom skal du huske, at:

 

 • Sælgers betaling via Betalingsservice slettes automatisk.
 • Køberen/registreret ejer af ejendommen får tilsendt nyt indbetalingskort fra Opkrævningen.
 • Sælger skal aflevere skattebilletten til den nye ejer (indbetalingskort skal ikke afleveres).

 

Mit Betalingsoverblik

På Mit Betalingsoverblik kan du se dine mellemværende med Opkrævningen i Aarhus kommune. Her kan du både betale med Dankort og MobilePay.

 

 

Gå til Mit Betalingsoverblik

 

 
 

Opdateret: 03.1.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Ejendomsbeskatningen

Telefon: 89 40 42 99

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code