Gå til sidens indhold

Nyt byområde syd for Elev

I 2011 gennemførte Aarhus Byråd en offentlig høring om udvidelsen af et muligt nyt byområde syd for Elev. Samtidig vedtog Byrådet, at området skal hedde Nye.

 

Høringen havde til formål at høre borgernes mening om mulig udvidelse af byens størrelse og om antallet af mulige beboere i den nye by.

Som konklusion på høringen besluttede byrådet at arealet kun må udvides med nogle mindre arealer, og at den grønne kile mod vest ikke skal bebygges. Dog kan der i den grønne kile laves anlæg til regnvandshåndtering og lignende. Første etape kan placeres på arealerne umiddelbart syd for Elev.

Byrådet besluttede desuden, at det mulige indbyggertal ikke skal fastsættes endeligt, men at det må afhænge af planens etapevise succes.

For tiden arbejder Teknik og Miljø med at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg for byens første etape. Tillægget skal fastlægge de overordnede veje og stier for byen som helhed, og mere detaljeret for første etape. I tillægget vil der også blive fastsat rammer for, hvor meget bebyggelse der maksimalt kan bygges, og om der i de enkelte områder må være boliger, erhverv, offentlige formål eller anden anvendelse.

Efter vedtagelse af kommuneplantillægget skal der laves lokalplaner, som kan fastsætte mere detaljerede bestemmelser for udformning og placering af byggeri, parkering, rekreative arealer samt veje og stier.

Der vil endvidere blive arbejdet meget med at sikre et bæredygtigt vandkredsløb i området i overensstemmelse med Vandvision 2100.

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Planer-og-projekter/Vandvision2100.pdf

Yderligere information kan fås ved henvendelse på tlf. 8940 2630, spørg efter Heidi Milan Bilenberg eller Niels-Peter Mohr. Her på hjemmesiden kan du desuden se en række dokumenter, der fortæller mere om baggrunden for planlægningen og om den forventede fremtid for  byen Nye.

For at se forslag til Helhedsplan og få mere information om projektet, kan du også besøge projektudviklerens hjemmeside: 

 

http://www.nye.dk

Kontakt

Kommuneplanafdelingen

Ledelsessekretariatet for Teknik og Miljø

Rådhuset, Rådhuset 2

8100 C Aarhus

Telefon: 89 40 26 20

E-mail: 

 

Debathefte

Baggrund og fremtidig planlægning

Byrådsindstilling

Forudsætningsrapport

Notat om bebyggelse

 
 

Opdateret: 08.11.2016

Afdeling: Ledelsessekretariatet for Teknik og Miljø

Send kommentar: Kommuneplanafdelingen

Telefon: 89 40 26 20

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code