Gå til sidens indhold

Betalingsbetingelser

Her kan du læse om betalingsbetingelserne i Aarhus Kommune.

Betaling er månedsvis forud og regningen udsendes af Aarhus Kommunes Opkrævning.

 

Forfaldsdato er den 1. i måneden med sidste rettidige indbetalingsdato den 5. i måneden.

 

  • Ved henvendelse til eget pengeinstitut kan betalingen foretages via PBS/PTG.
  • Såfremt du selv foretager indbetaling f.eks. via Netbank, skal dette ske på FIK nr. 84437948.
  • Hvis din månedlige betaling er under 10 kr., modtager du ikke en opkrævning hver måned. Først når beløbet samlet overstiger 10 kr. vil opkrævningen blive fremsendt.

 

Sker der ændringer i betalingsvilkårene - f.eks. ved ansøgning om friplads, familiemæssige forhold o.lign., skal du give Pladsanvisningen besked herom, senest den 5. i måneden, hvis ændringen skal nå at komme med på den efterfølgende opkrævning.

 

Er opkrævningen forkert på grund af ændringer, der ikke er indsendt i tide, skal du i første omgang indbetale det forkerte beløb. Har du betalt for meget, vil du i løbet af efterfølgende måned modtage penge retur på din NemKonto.

 

Takstnedsættelse

I vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner nedsættes den månedlige forældrebetaling fra den 1. i den måneden hvor barnet fylder 3 år. Denne regel er også gældende, selvom et barn i en integreret institution flytter til anden stue eller børnegruppe inden sin 3 års fødselsdag.

 

I klub ændres taksten fra fritidsklub til ungdomsklub fra d. 1. august det år barnet starter i 7. klasse.

 

Gebyr

Foretager du indbetalingen efter sidste rettidige indbetalingsdato, vil der blive fremsendt en rykkerskrivelse. Rykkergebyret er 100 kr. for skyldige beløb under 600 kr. og 250 kr. for skyldige beløb over 600 kr. Eventuel betalingsaftale skal indgås med Opkrævningen.

 

Renter

Der beregnes renter med 1% pr. påbegyndt måned, hvis du ikke betaler rettidigt.

 

Modregning i Børnefamilie ydelse

Restancer for dagtilbud m.v., der er sendt til inddrivelse ved SKAT, vil uanset en betalingsordning blive modregnet i Børnefamilieydelsen. 

 

Modregning i overskydende Skat

For manglende betaling af dagtilbud, SFO eller Klubtilbud kan kommunen kræve, at der modregnes i overskydende skat, når betalingsfristen er overskredet. (Indtrædelsesretten)

 

Flytning fra Aarhus kommune

Flyttes adressen fra Aarhus Kommune og ønskes et dagtilbud bevaret efter flytningen, skal der straks rettes henvendelse til Pladsanvisningen som vil indhente et tilskudsbevis ved tilflytningskommunen.

 

Hvis I ikke ønsker at bevare pladsen, skal I være opmærksomme på reglerne omkring opsigelse af plads.

 

Efter fraflytningen vil den månedlige forældrebetaling som hovedregel blive opkrævet af tilflytningskommunen og størrelsen heraf, vil afhænge af tilflytningskommunens tilskudsbeløb

 
 

Opdateret: 05.11.2017

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pladsanvisningen

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code