Gå til sidens indhold

Takster for pasning 2013

Her kan du se taksterne for 1. halvår 2013 for dagtilbud, SFO og klubtilbud

Byrådet har vedtaget en mindre takstjustering på dagtilbudsområdet fra 1. august 2013. Se takster for 2. halvår 2013.

 

 Takster for Dagtilbud

 Takster for deltidsinstitutionen Valnødden

 Takster for Børnely

 Takster for Dagplejen

 Takster for Skolefritidsordning

 Takster for pasning på heldagsskolerne

 Takster for Åbne klubtilbud

 

  

  

Dagtilbud 

Dagtilbud                  

Forældrebetaling

pr. måned ekskl. kost

pr. 1. januar 2013 

Forældrebetaling

pr. måned inkl. kost

pr. 1. Januar 2013

30 timer - under 3 år   2.313 kr. 2.697 kr.
52 timer - under 3 år  3.469 kr. 3.853 kr.
30 timer - over 3 år  1.208 kr. 1.592 kr.

52 timer - over 3 år

 1.812 kr. 2.196 kr.

 


Takster for Valnødden (37½ time)
Deltidsinstitutioner med maksimalt 37½

Dagtilbud                                           

Forældrebetaling

pr. måned ekskl. kost

pr. 1. januar 2013               

30 timer - under 3 år 2.313kr. 
37½ time - under 3 år 2.707 kr. 
30 timer - over 3 år 1.208 kr.
37½ time - over 3 år 1.414 kr. 

Takster for Børnely med udvidet åbningstid til kl. 20.00

Dagtilbud

Forældrebetaling

pr. måned inkl. 

kost pr. 1. Januar 2013       

30 timer + udvidet tid under 3 år              

3.223 kr. 

30 timer + udvidet tid over 3 år

1.777 kr. 

52 timer + udvidet tid under 3 år

4.379 kr. 

52 timer + udvidet tid over 3 år

2.381 kr. 

  

Dagplejen
Dagplejen                                            

Forældrebetaling

pr. måned - Januar 2013   

Heldags 48 timer pr. uge 2.765 kr.
Deltids 32 timer pr. uge 1.843 kr.

 

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning                              

Forældrebetaling

pr. måned - Januar 2013  

0. - 3. klasse 1.997 kr.
4. klasse 1.330 kr.

Aldersintegreret indskoling

1.997 kr.

 

Pasningstilbud på heldagsskolerne
Pasningstilbud på heldagsskolerne    

Forældrebetaling

pr. måned - Januar 2013 

0. - 3. klasse

I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00

253 kr.

I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00

253 kr.

Pasning i sommerferien (hele dagen)

1.997
4. klasse

I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00

165 kr.

I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00

165 kr.

Pasning i sommerferien (hele dagen)

1.330 kr.

 

Åbne klubtilbud (gælder også klubtilbud til handicappede)
Åbne klubtilbud                                    

Forældrebetaling

pr. måned - Januar 2013

5. - 7. klasse 674 kr.
14 - 18 år 239 kr.

Differentieret kontingent

(Gælder kun udvalgte klubber)

5. klasse - 13 år
1-10 timer pr. uge (1/3 modul) 225 kr.
11-20 timer pr. uge (2/3 modul) 448 kr.
21-30 timer pr. uge 674 kr.
14 - 18 år
1-6 timer pr uge (1/4 modul) 60 kr.
7-12 timer pr. uge (1/2 modul) 118 kr.
13-19 timer pr. uge (3/4 modul) 180 kr.
20-25 timer pr. uge 239 kr.
Områder med reduceret takst
5. klasse - 13 år 207 kr. pr. år
14-18 år 103 kr. pr. år

 

Disse klubber er omfattet af reduceret takst:

  • Klub2teket
  • Rosenhøj
  • Gellerup
  • Klub 3
  • Bispehaven

 

Juli måned er betalingsfri for alle pasningstilbud i Aarhus Kommune.

 

Takstmæssigt betragtes et barn som 3 årig fra den 1. i den måned barnet fylder 3 år.

 

Fripladsgrænser pr. 1. januar 2013

Fra 1. januar 2013 er indtægtsgrænserne ændrede. Har du allerede nu en økonomisk friplads, bør du i egen interesse indsende fornyet ansøgning, såfremt din husstandsindtægt eller familiemæssige forhold har ændret sig, siden du har modtaget en fripladsbevilling. Har du ikke økonomisk friplads, og din aktuelle månedlige husstandsindtægt (omregnet til årsindtægt) er under 493.300 kan du efter ansøgning få delvis fritagelse for betaling og fuld fritagelse, når indtægten er under 158.801.

 

Fripladstilskud for enlige forsørgere i 2013

Fripladsskalaen forhøjes med 55.559 kr. for enlige forsørgere.

 

Søskendetilskud

Søskendetilskud bevilliges automatisk og gives til det barn, hvor den månedlige takst er mindst. Der betales fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser.

 

Som søskende betragtes børn i samme husstand/familie med samme folkeregisteradresse - dog ikke børn som er anbragt i pleje. Der ydes ikke søskendetilskud til Klubmedlemmer.

 

Bemærk at der ikke ydes friplads- og søskendetilskud efter ovennævnte regler (dagtilbudsloven) til børn optaget i private skoler. Nogle private skoler har egne ordninger på området, hvorfor der henvises til de enkelte skoler.

 
 

Opdateret: 27.6.2014

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pladsanvisning og Elevadministration

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden