Gå til sidens indhold
Skolereformen i Aarhus

Nye prøveformer

Folkeskolens prøver skal være tidssvarende, virkelighedsnære og udvikles med øget fokus på blandt andet projekt- og produktorienterede prøver og prøver med brug af it.

Mere målrettet censur og mere samvær mellem lærer og elev i folkeskolen er blandt elementerne i et mere effektivt prøvesystem, som regeringen vil fremlægge i et samlet oplæg i foråret 2014.

 

Oplægget skal også tage udgangspunkt i et udredningsarbejde af, hvordan vi får et bedre og mere effektivt prøvesystem. I oplægget vil der blive lagt vægt på, at øge brugen af it ved folkeskolens prøver. Det skal blandt andet ske gennem digitalisering af de skriftlige prøver og øget anvendelse af selvrettende prøver i udvalgte fag i tillæg.

 

Derudover skal der i højere grad anvendes tværfaglige og projekt- og produktorienterede prøver.

 

Nye selvrettende prøver

I folkeskolen er der tolv færdighedsorienterede prøver eller delprøver fordelt på 9. og 10. klasse. De færdighedsorienterede prøver er karakteriseret ved, at svarene er enten rigtige eller forkerte.

 

Digitaliseringen af de færdighedsorienterede prøver sker med udgangspunkt i den eksisterende prøveform. Når prøverne bliver selvrettende, sparer lærere og censorer tid.

 

De selvrettende digitale prøver skal fremover omfatte alle de færdighedsorienterede prøver i folkeskolen. Den første af de nye selvrettende prøver bliver prøven i matematiske færdigheder, som lanceres i et pilotforløb den 7. maj 2014, hvor 15.000 elever allerede er tilmeldt.

 

9. klasseprøver

Folkeskolen må ikke ses som en afslutning på et uddannelsesforløb, men som begyndelsen for videre uddannelse. Derfor skifter folkeskolens afgangsprøver navn til 9. klasseprøver, og afgangsbeviset ændrer navn til 9. klassebevis.

 

Beviset kan suppleres med yderligere oplysninger om, at eleven har gennemført fag eller kurser i en ungdomsskole.

 

Nye krav om karaktergennemsnit

Folkeskolens prøver skal med reformen have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne. Der er taget højde for dette i forbindelse med regeringens udarbejdelse af reformen af erhvervsuddannelserne 'Faglært til Fremtiden'.

 

Et af forslagene i udspillet er, at unge som udgangspunkt kun kan optages på en erhvervsuddannelse, hvis de er vurderet uddannelsesparate til en erhvervsuddannelse og har opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik. 

 

Prøve i idræt

Der indføres en afsluttende prøve i faget idræt for at styrke fokus på motion og bevægelse. Idrætsfaget vil fremover indgå i rækken af prøvefag til udtræk i den naturfaglige fagrække.

 

Det forventes, at prøven bliver en praktisk/mundtlig prøve. Ændringen betyder, at der fremover også skal gives standpunktskarakter i faget idræt fra og med 8. klasse.

 

Prøverne opsummeret

  • Der udarbejdes et oplæg til videreudvikling af afgangsprøverne, hvor fokus blandt andet vil være på tværfaglig-, projekt- og produktorienterede prøver og prøver med brug af it.
  • Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne i overensstemmelse med regeringens erhvervsuddannelsesudspil.
  • De skriftlige prøver digitaliseres, og der skal være øget anvendelse af selvrettende prøver i udvalgte fag. Samtidig digitaliseres distribution af opgavesæt, aflevering af besvarelser og censorernes karaktergivning.
  • Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse omdøbes til 9. klasseprøven, og afgangsbeviset udvides med gennemførte fag/kurser i ungdomsskoleregi.
  • Der indføres en afsluttende prøve i idræt.
 
 

Opdateret: 23.7.2014

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 21 26 80 88

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code