Gå til sidens indhold

Opret en aftenskole

For at kunne blive godkendt som aftenskole / oplysningsforbund, og derved få tilskud af Aarhus kommune, skal man opfylde en række krav, som bl.a. fremgår af Folkeoplysningsloven eller i resumé af loven samt Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Se under Krav.

Du kan download følgende filer under Krav:

Folkeoplysningsloven (pdf, 43 kb, åbner nyt vindue)

Resumé af Folkeoplysningsloven (pdf, 16 kb, åbner nyt vindue)

Folkeoplysningsbekendtgørelsen (pdf, 26 kb, åbner nyt vindue)

 

 

Tilskud til nye aftenskoler / oplysningsforbund

 

Der ydes kun tilskud til foreninger med godkendte vedtægter. Dvs. at foreningen skal anmode om at Sport & Fritid godkender deres vedtægter, når disse er vedtaget på den stiftende generalforsamling. Herefter kan foreningen ansøge om tilskud til voksenundervisning. Sport & Fritid har i samarbejde med Aarhus Kommune - Juridisk Afdeling - udarbejdet et forslag til standardvedtægter for aftenskoler, der udbyder voksenundervisning i Aarhus Kommune:

 

Du kan downloade følgende under Vedtægter:

Vedtægtsvejledning (pdf, 20 kb, åbner nyt vindue)

Stiftelsesdokument (pdf, 9 kb, åbner nyt vindue)

Vedtægtsforslag (pdf, 27 kb, åbner nyt vindue)

Alle tre dokumenter i samme fil (pdf, 45 kb, åbner nyt vindue)

 

 

Generelle krav til aftenskoler / oplysningsforbund

 • Hjemmehørende i Aarhus Kommune.
 • Åbenhedskriterium / annoncering.
 • Opkræve deltagerbetaling.
 • Udstede deltagerkvittering, der som minimum skal indeholde hold-nummer, kursusstart, fag / emne, tilrettelæggelsesform, timetal (det betalte timetal), betalt kursuspris, deltagerens navn, adresse, bopælskommune og CPR-nr. eller fødselsdata. Deltagere fra andre kommuner skal altid oplyse CPR-nr. Kopi af kvitteringen skal opbevares som bilag til regnskabet.
 • Holdvis registrering af undervisning / foredrag mv. koblet sammen med en fremmøderegistrering
 • Indberette deltagere fra andre kommuner af hensyn til mellemkommunal refusion.
 • Yde rabat på deltagerbetalingen til arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede, øvrige (personer i alderen 60-65/67 år uden arbejdsindtægt) og studerende / lærlinge, der kan dokumentere, at de er omfattet af ordningen. Rabatten refunderes af forvaltningen mod indsendelse af afregningsblanketter.
 • Tegning af arbejdsskadeforsikring.
 • Udarbejde statistik.
 • Aflægge regnskab
 • Administrere løn, der enten kan udbetales af initiativtageren eller af Aarhus Kommune.

 

Opstart sker via ansøgning til Den Lokale Udviklingspulje

Indsend en kortfattet ansøgning der beskriver de aktiviteter i påtænker at gennemføre i resten af kalenderåret eller første hele kalenderår, vedlagt et budget. Bemærk at tilskudsbevillingen først kan træde i kraft når foreningen har været til møde i forvaltningen til gennemgang af de kommunale retningslinjer for aftenskoleområdet.

 
 

Opdateret: 03.1.2017

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code