Gå til sidens indhold

Puljer og fonde

På denne side kan du finde en oversigt over puljer og fonde, der henvender sig specifikt til integrationsaktiviteter og –projekter.

Offentlige puljer

Både staten og Aarhus Kommune råder over puljer indenfor integrationsområdet. I dette afsnit kan du se en samlet oversigt over mulighederne for puljer i det offentlige.

 

§-18 midler i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde, som kan supplere den sociale indsats, der ydes i Socialforvaltningen.


Udlændinge-, integrations- og boligministeriet(åbner i nyt vindue)

Ministeriet for udlændinge, integration og bolig råder over en række puljer til integrationsarbejdet.


Socialstyrelsen(åbner i nyt vindue)

Socialstyrelsens puljeportal med en lang række puljer man kan ansøge til. En gang imellem er der også puljer der retter sig imod foreningslivet.

  

Det kriminalpræventive råd

Det Kriminalpræventive Råd kan give økonomisk støtte til lokale projekter og aktiviteter. For at få støtte skal projektet have klare kriminalpræventive elementer eller have et kriminalpræventivt sigte.

 

Debatpuljen

Puljen støtter debatskabende arrangementer i frivillige foreninger og søges gennem FO Aarhus.

 

 

Foreninger og private fonde

Flere foreninger og private fonde giver også midler til integrationsarbejdet. Nedenfor kan du læse mere om disse fonde.

 

Egmont Fonden 

I Egmont Fonden kan man søge om tilskud til projekter, der har til formål at finde nye veje til integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Ludvigsens legat

Fonden yder støtte til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge.

 

Carlsberg Sportsfond

Støtter idrætten med op til 15.000 kr. Her kan din forening blandt andet søge om tilskud til indkøb af spillerdragter.

 

Tuborgfondet

Fonden støtter foreninger i indkøb af idrætsudstyr.

 

Jyllandspostens Fond

Fonden yder støtte til løsning af sociale, kulturelle eller samfundsmæssige opgaver.

 

Nordea-fondens lokalmidler

Fonden støtter projekter under 100.000 kr. inden for temaerne sundhed, motion, natur og og kultur.

 

Bustrupfonden

Bustrupfonden administreres af Skive Kommune men kan søges af alle. Fonden støtter foreninger med børn og unge, hvor offentlig støtte ikke kan opnås.

 

Kongehusets Fonde og legater


Oak Foundation

Fonden støtter initiativer med sociale eller kulturelle formål.

 

 

DGI, DUF og DIF

Integrationsministeriet har bevilget 4 mio. kr., som foreninger med vanskeligt stillede børn kan søge. Puljen administreres og fordeles af DIF, DGI og DUF, og foreninger skal derfor søge gennem en af disse organisationer. Der kan søges om tilskud til blandt andet medlemskontingent, udstyr, stævner, lejre og forældrearrangementer.

Læs mere om støttemulighederne på DGI´s, DIF´s eller DUF´s hjemmeside.

 

DGI (åbner nyt vindue) 
DIF (åbner nyt vindue)
DUF (åbner nyt vindue)

 

 

Råd til fundraising

 

Frivillighed.dk

 Frivillighed.dk har desuden samlet en række gode råd om fundraising og støttemidler. Desuden indeholder siden forskellige links til puljer og fonde.

 
 

Opdateret: 07.2.2017

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code