Gå til sidens indhold

Internationalt Rejselegat

Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formåls ”Internationale Rejselegat” for børn og unge fra aarhusianske idrætsforeninger.

Baggrund

Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formål har i 2008 oprettet et rejselegat til støtte for børn og unges muligheder for at få internationale oplevelser via idrætten.

  

Formål

Legatet har til formål at støtte aarhusianske idrætsforeninger, der ønsker at skabe internationale oplevelser for deres børn og unge under 18 år i forbindelse med deres idrætsudøvelse.

 

Legatet kan yde tilskud til rejse og ophold i forbindelse med en idrætsforenings deltagelse i konkurrence, træning, opvisning eller lignende i udlandet.

 

Støttebeløb

Der uddeles hvert år op til 80.000 kr. fra Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formål, og der kan uddeles op til 10.000 kr. per ansøgning.

 

Hvem kan søge

Idrætsforeninger hjemmehørende i Aarhus Kommune, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Tildelingskriterier

Der vil ved prioriteringen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • Nye ansøgere vil blive prioriteret frem for ansøgere, der tidligere har opnået tilskud fra legatet.
  • Antallet af deltagere på rejsen.
  • Rejsens formål og hvordan rejsen kan være med til at understøtte det sociale miljø i foreningen.

 

Der kan ikke søges om tilskud til enkeltpersoners deltagelse i udenlandske træningsophold eller konkurrencer.


Der gives ikke tilskud til rejser, der er afholdt inden ansøgningsfristens udløb.

 

Ansøgning og ansøgningsfrist

 

Ansøgningsskema kan hentes under "Øvrige tilskud - eBlanketter" her på siden eller på

BlanketService - eBlanketter.

 

  • Legatet har ansøgningsfrist henholdsvis 1. marts og 1. september.   
  • Tilsagn eller afslag meddeles ultimo marts og oktober.

 

Rådmanden for Kultur og Borgerservice og Bestyrelsen for Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formål afgør i fællesskab hvilke legater, der skal imødekommes.

  

Kontaktinformation

Rejselegatet administreres af Sport & Fritid, Aarhus Kommune, N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C.

 

Indsend ansøgningen elektronisk med NemID - eller med e-mail som en scannet pdf-fil med underskrift. Alternativt som almindelig post.

 

sport-fritid@aarhus.dk.

 
 

Opdateret: 08.5.2018

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code