Gå til sidens indhold

Fritidspasordningen vender tilbage i 2015

Aarhus Kommunes forsøg med fritidspas udløb den 30. juni 2014. Nu har byrådet besluttet at fritidspasordningen skal genindføres i 2015, på stort set samme vilkår som hidtil. Dog udvides målgruppen med de 3 til 5 årige, hvilket betyder at den samlede målgruppe for fritidspasset nu er 3 til og med 17 årige fra økonomisk trængte familier.

I tiden tidtil 2015 er der andre muligheder for at søge støtte til dit barns fritidsaktiviteter, via DIF og DGI's puljer til samme formål.

Bemærk, at for begge organisationers vedkommende er det den lokale forening der skal ansøge puljerne.

 

Læs mere på deres hjemmesider:

 

DIF

 

Idræt for alle børn: http://www.alleboern.dif.dk/ (åbner nyt vindue)

Foreningsliv for alle: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/stoette#content-top (åbner nyt vindue)

 

DGI

 

http://www.dgi.dk/Forening/Integration/vejledning.aspx (åbner nyt vindue)

http://www.dgi.dk/forening/integration.aspx (åbner nyt vindue)

 

(Nedenstående information opdateres primo december 2014) 

Her er information om den tidligere fritidspasordning.

 

I Sport & Fritid kan vi i perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 tilbyde at betale kontingentet, hvis dit barn ønsker at deltage i en foreningsaktivitet i Aarhus – det kan være fodbold, svømning, spejder eller nogle helt andre aktiviteter.

 

Med fritidspasset i hånden kan du få betalt op til 1.000 kr. i kontingent i en børne-, ungdoms- eller idrætsforening efter dit barns eget ønske. For de 1000 kr. vil dit barn kunne gå til op til flere fritidsaktiviteter i løbet af et år.

 

Hvis du har modtaget fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 6 til og med 17 år, så kontakt Sport & Fritid, så sender vi dig fritidspas til dem også.

 

Sådan benytter du og dit barn fritidspasset

:

  • Fritidspasset vises til den forening, som dit barn ønsker at blive medlem af.
  • Foreningen skal påføre kontingentoplysninger på bagsiden. Herefter skal du ikke foretage dig mere. Husk at få fritidspasset tilbage igen.
  • Foreningen får herefter kontingentbetalingen fra kommunen.

 

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
Morten Thomsen på tlf. 89 40 48 54 eller via
e-mail på mnat@aarhus.dk.

 

Mange foreningsaktiviteter koster under 500 kr. pr. sæson, så dit barn vil have mulighed for at gå til flere aktiviteter på én gang via fritidspasset.

 

Aarhus Kommunes Fritidspas dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter: Fodbold, håndbold, kampsport, svømning, bueskydning, beachvolley, ridning og meget andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

 

En foreningsaktivitet dækker ikke kun sport. Dit barn kan også vælge at gå til spejder, kreative fag som sang og musik på Aarhus Musikskole, teater på børneteatret Filuren eller  tegne- og malekurser på Aarhus Kunstakademi. Bare det foregår i en forening, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, så er kontingentet dækket af fritidspasset.

 

Hvem er omfattet af ordningen

 

Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 6 til og med 17 år. Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige 179.926 kr. om året. Det svarer til 90 pct. økonomisk friplads i et pasnings-/fritidstilbud.

 

Enlige forsørgere kan yderligere fratrække 55.559 kr. i husstandens indkomst. Endeligt kan der fratrækkes 7.000 kr. i indkomsten for hvert barn ud over det første. Sport & Fritid sender fritidspas ud til alle de børn og unge, der er visiteret til friplads med mindst 90 procent i et pasnings-/fritidstilbud.

 

Det betyder, at der er nogle, der ikke får et fritidspas pr. automatik. Børn i alderen 6 til og med 17 år, hvis søskende har fået et fritidspas, kan uden videre rekvirere et fritidspas pr. tlf. eller mail. Alle øvrige skal ansøge ved hjælp af ansøgningsskema, vedlagt dokumentation for den seneste indkomstudbetaling (husstandens).

 

I foreningsregistret kan du finde alle godkendte foreninger i Aarhus Kommune, hvor det er muligt at anvende fritidspasset.

 

ForeningsPortalen i Aarhus (åbner nyt vindue) 

 

Hent blanketter på

BlanketService - eBlanketter.

 

 
 

Opdateret: 17.10.2014

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden