Gå til sidens indhold

Gellerup Kulturmidler - Den store pulje

Ansøgninger skal fremsendes via AnsøgningsPortalen

Overordnede fælles formål for de to puljer, der samlet kaldes Gellerup Kulturmidler

 • At støtte udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner.
 • At støtte medborgerskab i Gellerup/Toveshøj.
 • At støtte projekter og aktiviteter, som understøtter visionen om, at Gellerup bliver en åben og attraktiv bydel.
 • At støtte initiativer, som bidrager til fortsat udvikling af Gellerups kulturliv.
 • At støtte initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag.

 

Den store pulje støtter

 • Store og længerevarende projekter, med mulighed for forankring i Gellerup.
 • Kunst- og kulturprojekter, herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse.
 • Større kunst- og kulturarrangementer.

 

Puljen støtter ikke

 • Forplejning og drikkevarer.
 • Hoppeborge eller lignende.

 

Kriterier

Vi prioriterer ansøgninger der imødekommer en eller flere af følgende kriterier:

 • Projekter, der arbejder med en langsigtet udviklingsplan.
 • At der tænkes i samarbejder på tværs af alder, køn og etnicitet og i sammenhænge med aktørerne i lokalområdet.
 • Unge – projekter der inddrager unge, så de bliver kulturaktører sammen med andre unge.
 • At der er tænkt i, hvorfor projektet er vigtigt, og hvad man kan lære af det.
 • At projektet er realiserbart.
 • At aktiviteterne er synlige og bliver kommunikeret bredt ud til Aarhus.  

 

Hvem kan søge

 • Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Det er et krav man har samarbejdspartnere, og at der forud for indsendelse af ansøgning er indgået skriftlige aftaler med samarbejdspartnerne. Vedlæg samarbejdsaftalerne.
 • For ansøgere, der ikke holder til i Gellerup/Toveshøj, er det en forudsætning, at man har samarbejdspartnere i lokalområdet.
 • Kulturinstitutioner med faste offentlige driftstilskud skal redegøre for, hvordan projektet rækker ud over den ordinære drift.

 

Pitchmøder
For at kunne sende en ansøgning skal ansøger præsentere projektet på et offentligt pitchmøde. Hensigten med pitchmøderne er at få respons på sit projekt og sin idé og at få undersøgt mulige samarbejder.

Møderne har fokus på at skabe brede samarbejder og at få skærpet det kulturelle indhold.

Man skal ikke tilmelde sig mødet eller sende noget ind om projektet på forhånd. Man møder bare op. På mødet bliver man bedt om at udfylde et projektskema.

 

Puljens størrelse
Puljen har et årligt budget på ca. 915.000 kr.

Der kan tildeles flerårige bevillinger.

 

Ansøgningsfrister
Ansøgningsfrister i 2018 er:
Pitchmøde: 7. februar kl. 17. Mødet finder sted: Gellerup Bibliotek, Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand.
Ansøgningsfrist den 7. marts kl. 23:00.

Pitchmøde: 29. august kl. 17. Mødet finder sted: annonceres senere.
Ansøgningsfrist den 25. september kl. 23:00.

Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde inden projektet afvikles.

 

Sådan søger du
Gellerup Kulturmidler ansøges via AnsøgningsPortalen, som åbnes efter pitchmødet.

Opret ansøgning i Ansøgningsportalen

Du modtager en kvittering, når din ansøgning er modtaget hos Kulturforvaltningen.

 

Afgørelse
Gellerup Kulturmidlers projektgruppe foretager en vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer beslutninger om bevillinger.

Der kan forventes en afgørelse inden for to måneder fra ansøgningsfristen.
Udbetaling af tilskuddet sker ved at henvende sig til ansøgningens sagsbehandler. 

Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på denne hjemmeside.

Bevillingerne gives som tilskud. Det forudsættes, at andre støttemuligheder i videst muligt omfang også benyttes.  
Et projekt kan som hovedregel ikke opnå støtte fra flere af kommunens kulturpuljer.

Efter projektets afslutning skal der indsendes regnskab, ledelseserklæring og en evaluering / dokumentation.

 
 

Opdateret: 28.2.2018

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Kulturforvaltningen

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code