Gå til sidens indhold

Honorarstøtte for Rytmiske spillesteder og musikforeninger i Aarhus Kommune

Puljens formål er at støtte aarhusianske spillesteder og musikforeninger, der har en kontinuerlig præsentation af rytmisk musik.

Hvem kan søge

Rytmiske spillesteder og musikforeninger i Aarhus Kommune.

 

Betingelser
Det er en betingelse, at

  • spillestedet / musikforeningen afholder mindst ti koncerter årligt
  • fordelt på mindst seks måneder
  • der tages entré til de støttede koncerter

 

Det er en betingelse for udbetalingen, at der ydes professionel tarifmæssig honorering for de medvirkende musikere. 

Reglerne har baggrund i Musiklovens bestemmelser om honorarstøtte.

 

Hvad kan der søges til

Musikerhonorarer.
 

Puljens størrelse

Aarhus Kommunes bevilling for 2017 er ca. 1.040.000 kr.

Det endelige beløb kendes, når Aarhus Byråd har vedtaget sit budget for 2017.

 

Hvordan gives støtten

Støtten tildeles efter Musiklovens retningslinjer for honorarstøtte, således at den samlede offentlige støtte dels er bevilget af Aarhus Kommune, dels af Musikudvalget under Statens Kunstfond. Støtten ydes som tilskud i form af honorarstøtteklip. Et honorarstøtteklip er 2.000 kr., som er finansieret med 1.000 kr. fra staten og 1.000 kr. fra kommunen.
 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for 2017 er den 8. september 2016, kl. 8.00 (om morgenen) pr. mail til kultur@aarhus.dk

 

Sådan søger du

Der skal anvendes følgende ansøgningsskemaer:

Bilag 1: Ansøgning om honorarstøtte til Aarhus Kommune

Bilag 2: Afholdte koncerter i 2016

Bilag 3: Planlagte koncerter i 2017

Bilag 4: Budget for 2017.   

 

Læs mere om Statens Kunstfonds retningslinjer for honorarstøtte på

http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/honorarstoette-til-rytmiske-spillesteder/

 

Bemærk, at der skal indsendes særskilt ansøgning til Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik senest 3. oktober 2016. Dette er en ændring i forhold til ansøgningsproceduren for tidligere år.

 

 

Ansøgningen til Aarhus Kommune sendes til

E-mail kultur@aarhus.dk

eller Kulturforvaltningen, Skovgaardsgade 3E, 8000 Aarhus C 

Bilagene skal ved fremsendelsen være konverteret til pdf-format.

Endvidere skal det seneste reviderede regnskab for musikforeningen/spillestedet være vedlagt i pdf format.

 

Behandling af ansøgninger for 2017

 

Der afholdes samtaler med ansøgerne den 15. eller 16. september 2016.

På baggrund af ansøgningerne og samtalerne afholdes der møde i Musikudvalget, som foretager prioriteringen af puljens midler.

Vi kan desværre ikke garantere, at der foreligger et svar på ansøgningen i passende tid inden 3. oktober, som er statens ansøgningsfrist. 

I skal derfor ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, uanset om I måtte have fået svar fra Aarhus Kommune.

Projektstøtteudvalget foretager sin egen selvstændige vurdering af ansøgningen. 

Afgørelser om tildeling af den kommunale honorarstøtte træffes af Musikudvalget, der foretager kunstfaglige kvalitetsvurderinger af de indkomne ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningerne vil den kunstneriske kvalitet såvel som de ansøgende spillesteder og musikforeningers evne til at se sig selv som værende et aktiv for det aarhusianske musikmiljø indgå i vurderingen.

Ligeledes vil ansøgernes evne til samarbejde med andre koncertarrangører i Aarhus samt at koncertprofilen bidrager til det samlede udbud af livemusik blive vægtet ved behandlingen.

Se i øvrigt ansøgningens bilag 1.

 

Læs mere om Musikudvalget.
 
Alle bevillinger af honorarstøtte vil blive offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside med oplysning om spillestedet/musikforeningens navn og beslutning.

 

 

Kontakt

Ole Jørgensen

Kulturforvaltningen

Godsbanen
Skovgaardsgade 3

8000 Aarhus C

Telefon: 2047 6957

E-mail: 

 

Kontakt

Erik Obel Præst

Kulturforvaltningen

Godsbanen
Skovgaardsgade 3

8000 Aarhus C

Telefon: 4185 6676

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 06.9.2016

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Kulturforvaltningen

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter