Gå til sidens indhold

Honorarstøtte for Rytmiske spillesteder og musikforeninger i Aarhus Kommune

Puljens formål er at støtte aarhusianske spillesteder og musikforeninger, der har en kontinuerlig præsentation af rytmisk musik.

Hvem kan søge

Rytmiske spillesteder og musikforeninger i Aarhus Kommune.

Betingelser

Det er en betingelse, at

• spillestedet / musikforeningen afholder mindst ti koncerter årligt

• ordelt på mindst seks måneder

• der tages entré til de støttede koncerter

 

Det er en betingelse for udbetalingen, at der ydes professionel tarifmæssig honorering for de medvirkende musikere.

Reglerne har baggrund i Musiklovens bestemmelser om honorarstøtte.

 

Hvad kan der søges til

Musikerhonorarer.

 

Puljens størrelse

Aarhus Kommunes bevilling for 2018 er ca. 1.040.000 kr.

Det endelige beløb kendes, når Aarhus Byråd har vedtaget sit budget for 2018.

 

Hvordan gives støtten

Støtten tildeles efter Musiklovens retningslinjer for honorarstøtte, således at den samlede offentlige støtte dels er bevilget af Aarhus Kommune, dels af Musikudvalget under Statens Kunstfond. Støtten ydes som tilskud i form af honorarstøtteklip. Et honorarstøtteklip er 2.000 kr., som er finansieret med 1.000 kr. fra staten og 1.000 kr. fra kommunen.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for 2018 er den 20. september 2017, kl. 8.00 (om morgenen)

 

Sådan søger du

Der skal anvendes følgende ansøgningsskemaer:

 

Bilag 1: Ansøgning om honorarstøtte til Aarhus Kommune

Bilag 2: Afholdte koncerter i 2017

Bilag 3: Planlagte koncerter i 2018

Bilag 4: Budget for 2018.  

 

Disse bilag skal lægges ind i ansøgningen, som indsendes via Aarhus Kommunes Ansøgningsportal:

puljeraarhus.dk

 

Bilagene skal ved fremsendelsen være konverteret til pdf-format.

Endvidere skal det seneste reviderede regnskab for musikforeningen/spillestedet være vedlagt i pdf format.

Hav disse bilag parat, når ansøgningsportalen åbnes.

 

Læs mere om Statens Kunstfonds retningslinjer for honorarstøtte på

http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/honorarstoette-til-rytmiske-spillesteder

 

Bemærk, at der skal indsendes særskilt ansøgning til Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik senest 2. oktober 2017. Dette er en ændring i forhold til ansøgningsproceduren for tidligere år.

 

Behandling af ansøgninger for 2018

Der afholdes samtaler med ansøgerne den 26, 27. eller 28. september 2017.

På baggrund af ansøgningerne og samtalerne afholdes der møde i Musikudvalget, som foretager prioriteringen af puljens midler.

Vi kan desværre ikke garantere, at der foreligger et svar på ansøgningen i passende tid inden 2. oktober, som er statens ansøgningsfrist.

I skal derfor ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, uanset om I måtte have fået svar fra Aarhus Kommune.

Projektstøtteudvalget foretager sin egen selvstændige vurdering af ansøgningen.

Afgørelser om tildeling af den kommunale honorarstøtte træffes af Musikudvalget, der foretager kunstfaglige kvalitetsvurderinger af de indkomne ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningerne vil den kunstneriske kvalitet såvel som de ansøgende spillesteder og musikforeningers evne til at se sig selv som værende et aktiv for det aarhusianske musikmiljø indgå i vurderingen.

Ligeledes vil ansøgernes evne til samarbejde med andre koncertarrangører i Aarhus samt at koncertprofilen bidrager til det samlede udbud af livemusik blive vægtet ved behandlingen.

 

Se i øvrigt ansøgningens bilag 1.

Læs mere om Musikudvalget

Alle bevillinger af honorarstøtte vil blive offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside med oplysning om spillestedet/musikforeningens navn og beslutning.

 

 

 

 

 
 

Opdateret: 22.1.2018

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Kulturforvaltningen

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code