Gå til sidens indhold

Initiativpuljen

Ansøgninger skal fremsendes via AnsøgningsPortalen

Klik her for at se driftsstatus og ansøgningsfrister

Puljens formål

At støtte mindre offentlige kulturelle arrangementer i Aarhus.

 

Hvem kan søge

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper eller foreninger.

 

Hvad kan der søges til

Der kan gives støtte til koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer.

Der ydes støtte til udgifter der afholdes i direkte forbindelse med arrangementet.

Repræsentative udgifter som for eksempel forplejning og drikkevarer samt udsmykning og lignende godkendes ikke som tilskudsberettigede.

 

For at opnå støtte er det en forudsætning, at

  • arrangementet har et kulturelt indhold
  • arrangementet er offentligt - åbent for alle og offentligt annonceret.  

 

Der ydes ikke støtte til  

  • Arrangementer med politiske, sociale, faglige og lignende emner
  • arrangementer der finder sted under Aarhus Festuge, da støtte i så fald er ydet via det kommunale tilskud til Aarhus Festuge
  • arrangementer som støttes af andre puljer under Kulturforvaltningen
  • institutioner og foreninger, der modtager driftstilskud fra Aarhus Kommune.

  

Puljens størrelse

1.000.000 i 2016.

 

Hvordan gives støtten

Støtten ydes som tilskud.

 

Der bevilges støtte svarende til maksimalt 15 procent af de relevante udgifter til arrangementet, og maksimalt 15.000 kr. pr. arrangement. Størrelsen af støtten fastsættes ud fra en konkret vurdering af det indsendte budget.

 

Den enkelte ansøger kan maksimalt opnå støtte til fem arrangementer indenfor hvert kalenderår.

 

Ansøgningsfrister

Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde senest én måned før arrangementet afholdes.

Puljen kan søges løbende. 

 

Afgørelse

Ansøger modtager en kvittering, når en ansøgning er fremsendt og modtaget.

Kulturforvaltningen behandler ansøgningen og der kan forventes en afgørelse inden for 14 dage.

Udbetaling af tilskuddet sker som hovedregel i forbindelse med godkendelse af regnskab og ledelseserklæring.

Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på denne hjemmeside.

 
 

Opdateret: 20.7.2016

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Kulturforvaltningen

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code