Gå til sidens indhold

Musikpuljen

Tilskud til alle musikgenrer

Musikpuljen har 2 årlige ansøgningsfrister - ca. 1. maj og 1. november. Derudover kan projekter, der er baseret på pludseligt opståede muligheder, ansøge løbende. Læs mere under ansøgningsfrist. 

 

Puljens formål
• at fremme produktionen af musik af høj kvalitet i Aarhus Kommune
• at udvikle det producerende musikmiljø og opkvalificere det kulturelle vækstlag i Aarhus Kommune.
 
Puljen støtter
• musikprojekter (herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse af projekter)
• musikinitiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune

• initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag
• etårige musikprogrammer og aktivitetsprogrammer.

 

Ønsker man at ansøge om støtte til mindre festivaler eller enkeltstående koncerter, bedes man vurdere om projektet bedre passer ind i Initiativpuljen. Læs mere om Initiativpuljen.

 

Puljen støtter ikke:
• tryk af cd eller vinyl med salg for øje 

• projekter, hvor musik ikke er det bærende element (der henvises til Kulturudviklingspuljen)
• koncerter under Aarhus Festuge.

 

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• den kunstneriske kvalitet
• den kunstneriske ide
• at projektet bidrager til en fortsat udvikling af kulturlivet i Aarhus Kommune og/eller at projektet vil opkvalificere det kulturelle vækstlag
• at den kunstneriske ide og projektet kan realiseres.
 
Hvem kan søge
Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Kulturinstitutioner, der modtager faste offentlige driftstilskud, skal redegøre for, hvordan projektet rækker ud over den ordinære drift.
 
Puljens størrelse
I 2018 er puljens budget på ca. 2 mio. kr.

 

Ansøgningsfrist

Klik her for at se ansøgningsfrister

 

Løbende ansøgning til Musikpuljen
Som udgangspunkt skal de to årlige ansøgningsrunder overholdes, men projekter baseret på pludseligt opståede muligheder har løbende mulighed for at ansøge Musikpuljen inden for nogle bestemte formål.

 

Det drejer sig i udgangspunktet om ansøgninger til:
• turnévirksomhed/rejser
• gæstemusikere til  enkeltstående koncertarrangementer eller konkrete projekter

• workshops
• mindre koncerter og festivaler

 

I projektbeskrivelsen skal det begrundes, hvorfor det er nødvendigt at ansøge den løbende pulje i stedet for en af de 2 årlige ansøgningsfrister. Kontakt Kulturforvaltningen, hvis du er i tvivl. Se kontaktinformationerne i højre spalte.


Send ansøgning

Musikpuljen ansøges via Ansøgningsportalen. Opret ansøgning i Ansøgningsportalen.


Afgørelse
Musikudvalget foretager en kunstfaglig vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om bevillinger og afslag.

Læs mere om Musikudvalget her

 

Der kan for de 2 årlige ansøgningsfrister forventes en afgørelse inden for to måneder fra ansøgningsfristen.
For den løbende ansøgning kan der forventes svar i løbet af ca. 3 uger.

Bevillinger gives som tilskud.

Udbetaling af tilskuddet sker ved at henvende sig til projektets sagsbehandler.

Et projekt kan som hovedregel ikke opnå støtte fra flere af kommunens kulturpuljer.
Det forudsættes, at andre støttemuligheder – f.eks. fonde og statens støtteordninger - i videst muligt omfang også benyttes.

Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på denne hjemmeside.

 
 

Opdateret: 25.4.2018

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Kulturforvaltningen

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code