Gå til sidens indhold

Musikpuljen

Ansøgninger skal fremsendes via AnsøgningsPortalen

AnsøgningsPortalen

 Klik her for at logge på og se driftsstatus og ansøgningsfrister.


 

Musikpuljen omfatter alle musikgenrer.

 

Musikpuljen har 2 årlige ansøgningsfrister – ca. 1. november og 15. maj.

Derudover kan projekter, der er baseret på pludseligt opståede muligheder, ansøge løbende. 

Se nedenfor for en uddybning af hvilke slags ansøgninger, der behandles løbende.

 

Puljens formål
• at fremme produktionen af musik af høj kvalitet i Aarhus Kommune
• at udvikle det producerende musikmiljø og opkvalificere det kulturelle vækstlag i Aarhus Kommune.
 
Hvad kan der søges til?
• musikprojekter (herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse af projekter)
• musikinitiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune

• initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag
• etårige musikprogrammer og aktivitetsprogrammer.

 

Løbende ansøgning
Som udgangspunkt skal de to årlige ansøgningsrunder overholdes (ca. 1. november og 15. maj), men projekter baseret på pludseligt opståede muligheder har mulighed for at ansøge Musikpuljen inden for nogle bestemte formål.

 

Det drejer sig i udgangspunktet om ansøgninger til:
• turnévirksomhed/rejser
• gæstemusikere til  enkeltstående koncertarrangementer eller konkrete projekter

• workshops
• mindre koncerter og festivaler

 

I projektbeskrivelsen skal det begrundes, hvorfor det er nødvendigt at ansøge den løbende pulje i stedet for en af de 2 årlige ansøgningsfrister.

 

Ønsker man at ansøge om støtte til mindre festivaler eller enkeltstående koncerter, bedes man vurdere om projektet bedre passer ind i Initiativpuljen.

Se nærmere om Initiativpuljen under http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/Kultur/Stoette-og-Puljer/Initiativpuljen.aspx

 

Er du i tvivl om dit projekt lever op til kriterierne for den løbende ansøgningspulje, kan Kulturforvaltningen kontaktes.

 

Fra puljen støttes ikke:
• ansøgninger, hvor musik ikke er det bærende element (der henvises til Kulturudviklingspuljen).
• koncerter under Aarhus Festuge.

 

Bevillinger gives som tilskud. Et projekt kan som hovedregel ikke opnå støtte fra flere af kommunens kulturpuljer.
Det forudsættes, at andre støttemuligheder – fonde, statens støtteordninger - i videst muligt omfang også benyttes.

 

Ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:
• den kunstneriske kvalitet
• den kunstneriske ide
• at projektet/initiativet bidrager til en fortsat udvikling af kulturlivet i Aarhus Kommune og/eller at projektet vil opkvalificere det kulturelle vækstlag
• at den kunstneriske ide og projektet kan realiseres.
 
Hvem kan søge
Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Kulturinstitutioner, der modtager faste offentlige driftstilskud, skal redegøre for, hvordan projektet rækker ud over den ordinære drift.
 
Puljens størrelse
I 2016 er puljens budget på 1.887.000 kr.
 
Afgørelse
Musikudvalget foretager en kunstfaglig vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om bevillinger og afslag.

Læs mere om Musikudvalget her

 

Der kan for de 2 årlige ansøgningsfrister forventes en afgørelse inden for to måneder fra ansøgningsfristen.
For den løbende ansøgning kan der forventes svar i løbet af ca. 3 uger.

Udbetaling af tilskuddet sker efter aftale med den pågældende sagsbehandler.

Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på denne hjemmeside.

Kontakt

Erik Obel Præst

Kulturforvaltningen

Godsbanen
Skovgaardsgade 3

8000 Aarhus C

Telefon: 4185 6676

E-mail: 

 

Kontakt

Ole Jørgensen

Kulturforvaltningen

Godsbanen
Skovgaardsgade 3

8000 Aarhus C

Telefon: 2047 6957

E-mail: 

 

Kontakt

Peter Kromann-Andersen

Kulturforvaltningen

Godsbanen
Skovgaardsgade 3

8000 Aarhus C

Mobil: 41 85 66 79

E-mail: 

 

Eksempler på ansøgning til Musikpuljen

 
 

Opdateret: 30.6.2016

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Kulturforvaltningen

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code