Gå til sidens indhold

Pulje til indsatser rettet mod nye borgere i kultur- og foreningslivet

Baggrund for puljen

Nye borgere er et aktiv for Aarhus og med til at understøtte Aarhus målene om en by i vækst. Med henblik på at sikre, at nye borgere hurtigt bliver en aktiv del af civilsamfundet og dermed bidrager til udviklingen af Aarhus, som en god by for alle, afsættes en pulje med det formål at invitere foreninger og kulturinstitutioner til at etablere aktiviteter, der inkluderer nye borgere. Indsatsen skal rettes mod nye borgeres aktive medborgerskab i forhold til sport, kultur, folkeoplysning og biblioteker.

 

Puljens formål

  • At inkludere nye borgere i det aarhusianske kultur- og foreningsliv.

 

Målgrupper

Indsatsen rettes fortrinsvis mod nye borgere som her defineres som borgere, der inden for de seneste 10 år er tilflyttet Aarhus Kommune og som har begrænset kendskab til dansk kultur- og foreningsliv samt dansk demokratiforståelse.

Ligeledes er en målgruppe internationale borgere, som har begrænset kendskab til dansk kultur- og foreningsliv samt dansk demokratiforståelse, og som inden for de seneste tre år er tilflyttet Aarhus Kommune.

 

Puljen støtter

Igangsættelse af aktiviteter og indsatser der understøtter at nye borgere hurtigere bliver en del af civilsamfundet og som søger at fremme integrationen af nye borgere i Aarhus. Aktiviteterne og indsatserne skal rettes mod nye borgeres aktive medborgerskab i forhold til sport, kunst/kultur, folkeoplysning og biblioteker.

 

Hvem kan søge

Enkeltpersoner, grupper, foreninger og kulturinstitutioner. Puljen kan også anvendes til initiativer der gennemføres af Kultur og Borgerservice i partnerskab med eksterne aktører, såfremt indsatsen er målrettet ovenstående formål. Midler fra puljen kan ligeledes indgå som medfinansiering fra Kultur og Borgerservice til tværmagistratslige indsatser.

 

Puljens størrelse

Puljen har i 2018 et budget på 560.000 kr.

 

Tilskud

Bevillinger gives som et tilskud.

For projekter der søger min. 100.000 kr. kræves 50% medfinansiering og der skal vedlægges en projektbeskrivelse til ansøgningen.

Tilskuddets størrelse fastsættes ud fra en vurdering af det indsendte budget.

 

Der ydes ikke støtte til:

  • daglig drift

 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister i 2018 er:

25. januar

15. maj

5. september

 

Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde inden aktiviteten afvikles.

 

Send ansøgning 
Puljen ansøges i AnsøgningsPortalen.
Du modtager en kvittering, når din ansøgning er modtaget hos Kulturforvaltningen.

Ansøgningen skal vedlægges et budget, som uploades i pdf format.

 

Afgørelse

Integrationsnetværket i Kultur og Borgerservice foretager en vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer beslutninger om bevillinger.

Der kan forventes en afgørelse inden for en måned efter ansøgningsfristen.

Udbetaling af tilskuddet sker efter aftale med den pågældende sagsbehandler.

Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på denne hjemmeside.

 

For yderligere information kontakt

Lone Jensen

Kulturforvaltningen

Mail: lonej@aarhus.dk

Tel.: 5157 5012

 

Folkeoplysende foreninger, der ønsker at lave tiltag, som introducerer eller fastholder voksne flygtninge i foreningslivet kan ansøge puljen til flere flygtninge i foreningslivet. Se puljen her: http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/Fritid-og-Idraet/For-foreninger/Tilskud-Stoette-Puljer/Pulje-til-flere-flygtninge-i-foreningslivet.aspx

 

Kontakt

Lone Jensen

Kulturforvaltningen

Godsbanen
Skovgaardsgade 3

8000 Aarhus C

Mobil: 5157 5012

E-mail: 

 

Det er også muligt at søge...

Folkeoplysende foreninger, der ønsker at lave tiltag, som introducerer eller fastholder voksne flygtninge i foreningslivet kan ansøge puljen til flere flygtninge i foreningslivet. Se puljen her Flere flygtninge i foreningslivet

 
 

Opdateret: 10.4.2018

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Kulturforvaltningen

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code