Gå til sidens indhold

Fritidspas

Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. om året. Aarhus Kommune ønsker med fritidspasset, at give flere børn og unge mellem 3 og 17 år lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Klik her hvis du vil give en hjælpende hånd med.

 

 

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter. Det kan være f. eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

Hvem kan få et fritidspas?

 

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas er beskrevet nedenfor. 


Hvordan får man et fritidspas?

 

- Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR nummer eller


- Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk
og oplys eget eller barnets CPR nummer eller


- Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og
oplys eget eller barnets CPR nummer


Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. 


Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.


Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor. 


Hvordan bruger man fritidspasset?

 


- Fritidspasset vises til den forening, som barnet ønsker at blive medlem af.


- Foreningen påfører kontingentoplysninger på bagsiden. Husk at få fritidspasset tilbage igen. Hvis der er penge tilbage, kan dit barn bruge resten til en anden aktivitet.


- Foreningen afregner herefter barnets kontingent med kommunen. 

I ForeningsPortalen findes alle de folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune, hvor det er muligt at anvende fritidspasset: Foreningsportalen(åbner i nyt vindue)/


Præcise rammer for tildeling af fritidspas

 

Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige kr. 192.714 om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud.

 

Har du mere end et barn forhøjes indkomstgrænsen med kr. 7.000 for hver barn udover det første.

 

Eksempel: Har du 3 børn hæves indkomstgrænsen med 2 * kr. 7.000 = kr. 14.000, så indtægtsgrænsen forhøjes til kr. 206.714.

 
For enlige forsørgere hæves indtægtsgrænsen med yderligere 59.492 kr. til kr. 252.206 plus evt. børn.

 

Eksempel: Er du enlig forsøger med 3 børn hæves indkomstgrænsen med kr. 59.492 + 2 * kr. 7.000 = kr. 14.000, så indtægtsgrænsen forhøjes til kr. 266.206.

 

 

Sport & Fritid sender automatisk fritidspas ud til alle de børn og unge, der er visiteret til friplads med mindst 90% i et pasnings- eller fritidstilbud. Men mange børn får ikke automatisk tilsendt et fritidspas. Disse børn skal ansøge om det hos Sport & Fritid, som beskrevet ovenfor. 


For yderligere oplysninger om fritidspasordningen kontaktes Malene Bønlykke Riis på tlf. 89 40 48 26 eller sende en e-mail til fritidspas@mkb.aarhus.dk


E-mail med personfølsomme data kan sendes med Digital Post til Sport & Fritid via www.borger.dk
 

Alternativ til fritidspas


Børn der ikke kan få Fritidspas efter Aarhus Kommunes ordning, kan rette henvendelse til den forening, hvor de er medlem. Foreningen kan måske søge støtte via DIF eller DGI. Ligeledes har Dansk Flygtningehjælp oprettet en pulje til børn af forældre på Integrationsydelse.


For støtte via DGI og DIF er det foreningen, der skal søge puljen, i modsætning til fritidspasordningen i Aarhus Kommune, hvor det er barnets forælder der skal ansøge.    
     
Læs mere på følgende hjemmesider:    


DIF Idræt for alle børn: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/projekter(åbner i nyt vindue) 


Foreningsliv for alle:  http://www.dif.dk/da/foreningsliv/stoette#content-top(åbner i nyt vindue) 


DGI DGI Kommunesamarbejde Inklusion(åbner i nyt vindue) 


Dansk Flygtningehjælp Fritidspuljen - https://fritidspuljen.flygtning.dk/(åbner i nyt vindue) 

 
 

Opdateret: 03.8.2017

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code