Gå til sidens indhold

Vandløb i Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune findes cirka 370 km vandløb, som er fordelt på cirka 170 km offentlige vandløb og cirka 200 km private vandløb.

Der er fastsat en målsætning for hvert vandløb. Målsætningen beskriver hvilke mål, der er for naturtilstanden i hvert enkelt vandløb.


Aarhus Kommune vedligeholder de offentlige vandløb og administrerer vandløbsloven for vandløbene og naturbeskyttelseslovens § 3 i de vandløb, der er beskyttet af bestemmelserne i denne lov.

Kontakt

Vandmiljø og Landbrug Center for Miljø og Energi

Teknik og Miljø

Grøndalsvej 1C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 40 34

E-mail: 

 

Se mere information her

 • Vandløbsadministration

  Aarhus Kommune skal give tilladelse til ændringer ved og i vandløbene.
 • Vedligeholdelse

  Center for Miljø og Energi står for vedligeholdelsen af alle de offentlige vandløb i kommunen.
 • Bræmmer

  Ifølge bræmmebestemmelsen må der ikke ske dyrkning, jordbehandling og terrænændringer i en to meter bred bræmme langs naturlige og højt målsatte vandløb. (Lov om vandløb § 69).
 • Dræn og grøfter

  Problemer med stående vand på ejendomme skyldes ofte dårligt vedligeholdte dræn eller grøfter. Disse er også omfattet af Vandløbsloven.
 • Randzoner

  Langs en række vandløb og søer gælder det, at der ikke må foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning.
 • Krydsning af vandløb

  Aarhus Kommune behandler ansøgninger til krydsning af vandløb omfattet af vandløbsloven.
 • Fisk tager godt imod genoprettet vandløb

  Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har i sommeren 2014 restaureret vandløbet Hovedgrøften, der er et tilløb til Giber Å.
 
 

Opdateret: 31.3.2015

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden