Gå til sidens indhold

Træer, hække og buske: Beskæring og fældning

Hvis du ønsker et træ, en busk eller en hæk beskåret eller fældet, bliver din henvendelse behandlet ud fra Aarhus Kommunes træpolitik. Du finder de vigtigste oplysninger om træpolitikken på denne side.

Aarhus Kommunes træpolitik gælder uanset om træet skygger, vokser ind over et skel eller ud over et fortov.

 

Derfor anbefaler vi, at du overvejer nedenstående spørgsmål, inden du går videre med din eventuelle henvendelse. Det giver en hurtigere sagsbehandling, og i mange tilfælde kan du finde svaret på dit spørgsmål her på siden.

Spørgsmål og svar

Hvem ejer arealet, hvor træet eller busken er plantet?

Hvis du har spørgsmål til et træ eller en busk, skal du som det første finde ud af, hvem der ejer arealet, hvor beplantningen er placeret.

Ejeren kan være forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune, andre offentlige myndigheder eller en privat ejer. Du finder svaret via ”Ejendomsinformation”.

Ejendomsinformation til undersøgelse af ejerforhold (åbner nyt vindue)

Telefonbog i Aarhus Kommune (åbner nyt vindue)

Hvordan vurderer vi din henvendelse?

Følgende forhold vil danne grundlag for en afgørelse:

 • Træets placering i forhold til bymæssig bebyggelse.
 • Vurdering af træets art, alder, sundhed, æstetik og funktion samt placering i forhold til skel.
 • Vurdering af om træet/beplantningen er til fare for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed.
 • Det undersøges om træet/beplantningen er underlagt planmæssige (f.eks. lokalplaner og byplanvedtægter) eller lovgivningsmæssige forhold (f.eks. Skovloven).
 • Det vurderes om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den rutinemæssige drift af området.
 • Vurdering af, om træet vokser ind over nabogrunden.

I hvilke tilfælde vil jeg få afslag på min henvendelse?

Ønske om beskæring eller fældning af træer imødekommes som udgangspunkt ikke, hvis årsagen alene er:

 • Manglende udsigt.
 • Skygge på grunden. Skygge kan dog være årsag til beskæring/fældning hvis træets skygge på nabogrunden overstiger den naboretlige tålegrænse, som vurderes fra sag til sag. Retspraksis er, at skyggeforholdene skal være af meget væsentlig omfang, før den naboretlige tålegrænse overskrides.
 • Nedfaldne blade, kviste og frø på hustage, belægninger eller i haver. Det må erkendes, at især træernes blade kan give anledning til problemer for naboer, men de samlede gevinster i form af en grøn by overstiger de gener, træerne i enkelte tilfælde kan give.
 • Antenne- og parabolforhold.
 • Manglende indsigt til reklamer.

I hvilke tilfælde vil vi ofte imødekomme din henvendelse?

Anmodning om beskæring eller fældning kan imødekommes, hvis der er risiko for mennesker eller væsentlige materielle værdier, såsom:

 • Risikotræer, der på grund af alder, svamp, råd og/eller ustabil grenbygning er i fare for at vælte eller knække.
 • Skader på murværk, der beviseligt er forårsaget af træer.
 • Ødelagte belægninger forårsaget af rødder, der ikke kan oprettes og udbedres ved at omlægge belægningen.

 

Der foretages så vidt muligt genplantning på baggrund af konkret skøn, hvis det er hensigtsmæssigt det pågældende sted.

Hvad kan jeg selv gøre som grundejer?

Hegnsloven (åbner nyt vindue) nævnes blandt andet, at grene, der fra træer på nabogrunde rækker ind over skel må kappes i en højde, der sikrer den frie færdsel under træet; altså til en højde på 2,5-3 m.

Center for Byens Anvendelse accepterer ikke hærværk og selvtægt på kommunens træer. Såfremt et hærværk konstateres og gerningsmanden er kendt, vil pågældende blive afkrævet erstatning.

Hvis gerningsmanden ikke er kendt, anmeldes hærværket til politiet. Erstatning vil blive fastsat ud fra gældende normer for værdisætning af træer, udarbejdet af Forskningscenteret for Skov og Landskab.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du ønsker at lave en konkret henvendelse om et træ på offentligt areal, skal du kontakte Center for Byens Anvendelse på byensanvendelse@aarhus.dk eller telefon 89 40 44 00.

Hvis træet står på privat grund, skal du kontakte naboen/grundejeren. Du kan evt. også kontakte Aarhus Kommunes Hegnssyn (åbner nyt vindue) angående hække og hegn samt træer i skel.

Du kan også se træpolitikken i sin helhed via dette link.
 
 

Opdateret: 06.1.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Byens Anvendelse

Telefon: 89 40 44 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code