Gå til sidens indhold
skovmotiv forår

Skove

Skovene i Aarhus byder på talrige naturoplevelser - og der er fri adgang for alle.

Aarhus Kommune forvalter et skov- og naturareal på ca. 1.800 hektar, hvoraf knap 1.300 hektar er bevokset med træer. Skovene ligger bynært, og er blandt landets mest besøgte. Omkring 90% af det bevoksede areal er løvskov, domineret af bøg.

 

Skov- og naturområderne kan groft opdeles i to kategorier: 

  1. De gamle skov- og naturområder (ca. 1.300 ha), der primært ligger langs kysten øst og syd for byen.
  2. De nye skov- og naturområder (ca. 500 ha), der hovedsageligt er blevet anlagt på landbrugsjord. Skovene er fortrinsvis tilplantet siden 1988, og ligger primært nord og vest for byen.

 

Skov- og naturområderne har en stor betydning for:

  • friluftslivet i Aarhus
  • kommunens dyre- og planteliv
  • kommunens drikkevand.

 

Disse hensyn tildeles stor betydning i den daglige administration af skovarealerne. Gennem skovenes pleje tilstræbes det at praktisere en plukhugstlignende drift, hvilket giver et mere varieret og stabilt skovbillede.

 

Ud over kommunens skove er der yderligere ca. 700 hektar offentlig skov, som ejes af Naturstyrelsen, Søhøjlandet.

 

 

 

 
 

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Byens Anvendelse

Telefon: 89 40 44 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code