Gå til sidens indhold
vinterskovbillede

Når Center for Byens anvendelse fælder træer i skoven

Træerne udtyndes for at skabe lys og luft til de træer, der står tilbage, så de har plads til at vokse sig store. Typisk fjernes 15-20% af træerne på ét areal.

I år startes skovningssæsonen tidligere end normalt, fordi den tørre sommer har gjort jordbunden mere robust i forhold til aktiviteterne. Samtidig vil skovningerne blive koncentreret i udvalgte områder for at sikre færrest mulige gener i skoven som helhed. 

 

 

Maskinløsninger

 

Center for Byens anvendelse vil fremover i højere grad anvende maskinløsninger i skovene og ikke som tidligere primært bruge den væsentligt dyrere, manuelle fremgangsmåde.

Det betyder, at størstedelen af de mindre træer vil blive fældet med maskine og efterfølgende blive lavet til industribrænde. Brændet køres ud til vejen, hvor det samles i store stakke, der på forhånd er afsat til industrien. Alternativt efterlades træet i fuld længde på skovbunden, så det senere kan blive kørt igennem en flismaskine og solgt som energitræ. 

 

 

Særlige forhold

 

De store aske- og bøgetræer vil fortsat skulle skoves med håndkraft, men kronerne vil blive kørt ud og afsat som industritræ eller flis.

Der tages hensyn til områder, der har en særlig biologisk eller historisk betydning (fortidsminder). Det træ, der ikke kan nås af maskinerne, vil blive efterladt i skovbunden til gavn for en lang række dyre- og insektarter, der er afhængige af dødt træ. Dermed indgår træet som en vigtig rolle for at øge den biologiske mangfoldighed i skovene.

 

 

Faste kørespor

 

Aarhus kommunes skove er certificeret efter begge de to ordninger, der findes; FSC og PEFC. Det følger af certificeringen, at vi har forpligtet os til, at al kørsel på arealerne fremadrettet sker ad faste kørespor for på den måde at skåne resten af bevoksningen. Alt andet lige vil det betyde, at sporene bliver tydeligere end tidligere, hvor man fordelte kørslen over hele bevoksningen. Til gengæld er det så kun i dé spor (som typisk ligger med 20 meters afstand), der sker eventuelle jordbundskader og ikke som før - over hele bevoksningen. 

 

Når al skovningsaktivitet er tilendebragt (og vejret tillader det), vil skovvejene blive retableret.

 

 

Ikke alt træ ender som flis eller brænde

 

De sidste store bøgestammer, som blev solgt, endte som kølklodser under kølen på skibe i Frederikshavn. Andre gange bliver det til træ i møbelindustrien eller som fine gulvplanker. Det allerfineste træ skrælles til finer og standses ud til malerpensler og ispinde. Dette stiller ekstra store krav om knastfrit træ af høj kvalitet.

 

Nederst på siden kan du følge linkene og se hvor effektivt en skovningsmaskine og en fælde-/bunkelægger arbejder.

 

 
 

Opdateret: 01.6.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Byens Anvendelse

Telefon: 89 40 44 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code