Gå til sidens indhold
sne mod blå himmel

Is på søer og vandhuller

I perioder med vedvarende frost dækkes mange søer og vandhuller af is. Da vi i Center for Byens Anvendelse modtager mange henvendelser om færdsel på isen, vil vi her orienterer om reglerne.

Aarhus Kommune måler kun istykkelsen på Stadion-søerne på begge sider af Stadion Alle i Havreballe Skov.

 

Al færdsel på alle andre søer, vandhuller og andre vådområder i kommunen er således på eget ansvar.

 

Det er altså dit eget ansvar at sikre, at isen er tyk nok til færdsel. Vær opmærksom på, at det kan være forbundet med livsfare at færdes på tynd is.

 

Vær desuden opmærksom på, at det fremgår af Ordensbekendtgørelsens § 15, at:

 

  • Stk. 1: Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.
  • Stk. 2: På de i stk. 1 nævnte vandområder må der ikke hugges våger i isen uden politiets tilladelse. Vågerne skal indhegnes eller afmærkes forsvarligt.
 
 

Opdateret: 02.1.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Byens Anvendelse

Telefon: 89 40 44 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code