Gå til sidens indhold

Arrangementer i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune oplever en stor interesse for at benytte byens forskellige pladser, torve, grønne områder og andre ”frie” arealer til vidt forskellige typer af arrangementer som koncerter, teaterforestillinger, udstillinger, løb, cirkus, markeder med videre.

Aarhus Kommune har som mål at være attraktiv som eventby og skabe plads til ”liv i byen”. Derfor ønsker kommunen at kunne tilbyde faciliteter, der tilgodeser de ønskede arrangementer – såvel store som små og såvel traditionelle som eksperimenterende.

 

Denne samling af retningslinjer for udendørs arrangementer skal lette den enkelte arrangørs overblik over, hvor der er muligheder for at afholde det ønskede arrangement.

 

Steder for udendørs arrangementer

 

Mulighederne er mange, og rammerne er gode og spændende. Samlingen indeholder beskrivelse af retningslinjer for afholdelse af alle typer udendørs arrangementer på:

 

  • pladser og torve, hvor der traditionelt afholdes arrangementer
  • øvrige vejarealer
  • grønne områder inden for Ringgaden samt Tangkrogen, Mindeparken og Vestereng i de kommunale skove, naturområder og strande
  • Ridehuset og på sportsfaciliteter som NRGi Park, Jydsk Væddeløbsbane og Cykelbanen, hvor de beskrevne regler er koncentreret om de myndighedsmæssige forhold, idet lejevilkår for disse faciliteter aftales direkte med disse steders driftsansvarlige
  • øvrige grønne områder.

 

Lokalitetsdokument

 

For hver lokalitet/lokalitetstype er der udarbejdet et lokalitetsdokument, der fastlægger, hvem der skal ansøge, hvad der er muligt for, og hvilke hensyn, der eventuelt skal iagttages (se dokumenterne til højre på siden).

 

Der vil efter konkret vurdering også være mulighed for at afholde arrangementer på lokaliteter, der ikke indgår i samlingen. Det vil ske på samme vilkår, som er gældende for tilsvarende lokaliteter. Såfremt brugen af en sådan lokalitet udvikler sig til noget tilbageværende, vil der blive udarbejdet et egentligt lokalitetsdokument for området.

 

 

Gyldighedsperiode

 

De beskrevne retningslinjer er principielt gældende i perioden 2012-2015, men der er en indbygget mulighed for justering efter 2 år, hvis der konkret viser sig behov derfor.

 

Samlingen fastsætter ikke vilkår for afholdelse af arrangementer på private arealer eller på arealer, der ejes af andre offentlige myndigheder. Sådanne arrangementer skal aftales direkte med ejerne og vil naturligvis skulle overholde de relevante myndigheders vilkår, jævnfør side 4-5.

Arrangementer på vejarealer, pladser, torve

Arrangementer i Parker, skove, grønne områder

Arrangementer på andre arealer

 
 

Opdateret: 24.3.2014

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code