Gå til sidens indhold

Landbrug

Find info om regler, tilladelser og godkendelser for større og mindre landbrug i Aarhus Kommune.
Landbrug er den mest almindelige anvendelse af arealet i det åbne land i Aarhus Kommune. Landbrug optager cirka 60 procent af kommunens areal, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Hovedparten af landbrugsdriften er planteavl med etårige afgrøder, samt husdyrproduktion.


Der er cirka 1.450 landbrug over to hektar i Aarhus Kommune - de fleste er plantebrug eller hobbydyrehold. Derudover er der cirka 250 landbrug med en husdyrproduktion, som er større end tre dyreenheder (DE). Der er godt 75 større svinebrug og cirka 25 større kvægbrug i kommunen.


Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug større end tre dyreenheder

Alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug større end tre dyreenheder (DE) skal behandles af kommunen efter husdyrgodkendelsesloven.


Behandlingen afhænger af husdyrbrugets størrelse:  • 15 - 75 DE - der skal søges om tilladelse.

  • Mere end 75 DE - der skal søges om miljøgodkendelse.

  • Tredjemandsarealer - der skal søges om arealgodkendelse. 


Eksisterende dyrehold, der ikke udvides eller ændres, er fortsat reguleret af miljøbeskyttelsesloven. Dog skal allerede miljøgodkendte husdyrbrug revurderes efter husdyrgodkendelseslovens regler, når deres retsbeskyttelse udløber.

Læs mere

Hvad er en dyreenhed (DE)

En dyreenhed (DE) er en omregningsfaktor, som beskriver miljøpåvirkningen fra forskellige dyr.

Én dyreenhed svarer til det antal dyr, der producerer 100 kilo kvælstof på årsbasis. Antallet af dyreenheder er derfor blandt andet afhængig af dyrets race og vægt.

Følgende eksempler regnes som én dyreenhed:

  • 2,3 heste med en vægt på 500-700 kilo.

  • 0,75 malkekøer (tung race uden opdræt).

  • 39 slagtesvin med en vægt på 32-107 kilo.

  • 4,4 søer med grise til fravænning. 


Find omregningsfaktorer for forskellige dyr på retsinfo.dk (åbner nyt vindue).
 
 

Opdateret: 09.5.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter