Gå til sidens indhold
To meter bræmmer ved Morsebæk, syd for Aarhus

Bræmmer langs vandløb

Der må ikke dyrkes, jordbehandles, plantes, terrænændres, anbringes hegn eller opføres bygværker inden for en bræmme på to meter langs åbne, naturlige vandløb og søer.

Ifølge vandløbslovens bræmmebestemmelse paragraf 69 må der ikke dyrkes, jordbehandles, plantes, terrænændres, anbringes hegn eller opføres bygværker i landzone inden for en bræmme på to meter langs åbne, naturlige vandløb og søer.


Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer med miljømålet godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m2.

Græsning og høslæt i bræmmen er tilladt. Høslæt skal dog ske under hensyntagen til formålet med bræmmebestemmelsen, dvs. at det skal foregå på en måde, som ikke giver risiko for udskridning af bræmme eller bred.


Opmåling af bræmmen

Beregningen af to meter bræmme sker fra vandløbets øverste kant, som er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet til det flade terræn, der normalt kan jordbehandles.


Se en vejledning i opmåling af bræmmer (pdf, 191 KB, åbner nyt vindue).

 
Det er Aarhus Kommune, der som vandløbsmyndighed afgør, hvorfra bræmmen beregnes. Det sker efter konkret vurdering af forholdene ved det enkelte vandløb. Er du som bredejer i tvivl, kan Center for Miljø og Energi udpege vandløbskanten.


Formål med bræmmerne

Bræmmer beskytter vandløbsbredden mod udskridning, når landbruget anvender tunge maskiner, og de beskytter mod, at sand og jord fra markerne skylles ud i vandløbet. Plantevæksten på bræmmen kan være med til at bortskygge noget af grøden i vandløbet. Bræmmerne er på den måde med til at sikre vandløbets afvandingsevne og mindske udgifterne til vedligeholdelse af vandløbene.

Derudover vil det mindre behov for oprensning og de stabile breder sikre gode fysiske forhold for fisk og smådyr i vandløbet.

Aarhus Kommune er ansvarlig for at registrere hvilke vandløb, der har krav om to meter bræmmer. Er du i tvivl, om der skal være bræmmer, kan du kontakte Center for Miljø og Energi for at få en konkret vurdering.


Naturlige og højt målsatte vandløb

Naturlige vandløb er vandløb dannet fra naturens hånd. Et naturligt vandløb bevarer status som naturligt, selvom det er blevet reguleret ved uddybning, udretning eller omlægning.


Kunstigt anlagte vandløb er gravede grøfter og afvandingskanaler, som ikke fører vand fra et naturligt vandløb. I kunstigt anlagte vandløb er det vandløbets målsætning, som afgør, om det er omfattet af bræmmebestemmelsen.

Kontakt - Center for Miljø og Energi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen for Vandmiljø og Landbrug.


Vandmiljø og Landbrug
Center for Miljø og Energi
Grøndalsvej 1C
8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13

Email: vandmiljo@mtm.aarhus.dk
 
 

Opdateret: 13.11.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code