Gå til sidens indhold

Målestationer i vandløb, søer og havne

Find information om de målestationer, der er i Aarhus Kommune, og om hvor høj vandstanden har været og er i dag.

I Aarhus Kommune er der 15 målestationer, hvor vi måler løbende. De fleste målestationer måler vandstanden, som viser, hvor højt vandet står i det respektive vandløb, sø eller havn.


Flere af målestationerne placeret i vandløbene beregner også vandføringen. Det vil sige, hvor meget vand der løber i vandløbet, beregnet automatisk ud fra vandstanden. Enkelte målestationer kan dog måle vandføringen i vandløbene direkte.

Resultaterne opdateres løbende

Klikker du på målestationen i oversigtskortet, får du vist oplysninger om stationen, herunder diagrammer med de målte vandstande i de seneste 30 dage og det seneste halvår. Du kan også se både de autoberegnede vandføringer og de direkte målte vandføringer. 


Måleresultaterne bliver opdateret løbende og mindst én gang i døgnet på oversigtskortet.

 

Se oversigtskortet over målestationerne her (åbner nyt vindue).

 

Den aktuelle vandstand

På oversigtskortet er målestationerne vist som prikker. Prikkerne kan have forskellig farve afhængigt af stationens driftsstatus og vandløbets vandstand. Farvemarkeringen ændres, når den senest målte vandstand ligger under eller over grænseværdier for vandstanden.

  • Hvis stationen er markeret med grøn farve, er alt normalt.

 

  • Er stationen markeret med gul farve, er vandstanden højere end normalt.

 

  • En rød markering af stationen viser, at der er høj vandstand, og der kan være risiko for oversvømmelse.

 

  • En orange markering af stationen viser, at vandstanden er lavere end normalt.

  • En grå markering betyder, at stationen midlertidigt ikke kan tilgås online.

 

 

 
 

Opdateret: 04.5.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code