Gå til sidens indhold

Sygesikring og sundhedskort

Her kan du læse mere om sygesikring og du kan bestille et nyt sundhedskort.

Alle med bopæl i Danmark er omfattet sundhedsloven og dermed dækket af sygesikringen. Sundhedskort er det nye navn for det gule sygesikringsbevis, der giver dig ret til de sundhedsydelser sygesikringen dækker.

 
Sundhedkortet skal medbringes, når du er ved læge, speciallæge, tandplejer, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, på apoteket og hos kommunen.
 
På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.

 

Fra den 1. august 2014 gælder der nye regler for sundhedskortet. Hvis du rejser til udlandet efter den 1. august 2014, skal du medbringe et EU-sygesikringsbevis. (det blå EU-sygesikringsbevis).

 

 Læs mere om reglerne for EU-beviset.

 

Bestil nyt sundhedskort

Du kan bestille dit sundhedskort digitalt.  

 

Bestil nyt sundhedskort (åbner nyt vindue)

 

Hvis du har brug for hjælp til selvbetjeningsløsningen, kan du kontakte Borgerservice eller lokalbibliotekerne.

 

Læs hvor du kan få hjælp til digital selvbetjening  

 

Bestilling af nyt sundhedskort er omfattet af lov om obligatorisk digitalisering.

 

Læs mere om obligatorisk digitalisering  

 

Hvad koster et sundhedskort

Et nyt sundhedskort koster 185 kr. (2014), hvis

  • Sundhedskortet er blevet væk
  • Sundhedskortet er under 4 år gammelt og ødelagt
  • Du ønsker at skifte læge eller sikringsgruppe  

 

Det er gratis at få et nyt sundhedskort, hvis

  • Du flytter adresse
  • Din læge lukker sin praksis
  • Du bliver 15 år og vil have ny læge
  • Dit sundhedskort er over 4 år gammelt og i stykker
  • Dit barn skal have nyt sundhedskort fordi den forældre eller værge barnet følger skal have ændret oplysningerne i sit sundhedskort
  • Du skifter navn

 

Sundhedskort og særligt sundhedskort

Særligt sundhedskort udstedes til personer, som ikke har en folkeregisteradresse i Danmark, men som har ret til sygesikringsydelser i Danmark på grund af anden tilknytning. Det kan f.eks. være arbejdsforhold i Danmark eller udstationering fra Danmark. 

 

Sundhedskortet udstedes til personer, som har en folkeregisteradresse i Danmark.  

 

Du har samme rettigheder i forhold til det danske sundhedssystem hvad enten du har et almindeligt sundhedskort eller et særligt sundhedskort. Forskellen består primært i, at borgere med et særligt sundhedskort ikke er tilknyttet en bestemt lægepraksis.  

 

Mine konsultationer

Giver dig overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003. 

 

Mine konsultationer (åbner nyt vindue)  

 

Klage

Hvis du vil klage over afgørelser vedrørende sundhedskort eller gruppeskift, skal du sende den til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Klagen behandles af Patientombuddet. 

 
 

Opdateret: 13.3.2014

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Borgerservice og Biblioteker

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden