Gå til sidens indhold

Om Hjerneskadeteamet

Hjerneskadeteamet er Aarhus Kommunes koordinerings- og rådgivningsfunktion for voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Læs her om projektet og dets organisering.

Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune er et tværfagligt team og en tværgående enhed, der skal medvirke til at sikre koordinerede og sammenhængende rehabiliteringsforløb for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

 

Hjerneskadeteamet er forankret i henholdsvis Beskæftigelsesforvaltningen, Socialforvaltningen samt Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommunes mål er at sikre optimale og effektive forløb for borgere med erhvervet hjerneskade.

 

Hjerneskadeteamet refererer til en tværmagistratslig styregruppe, der skal medvirke til, at erfaringerne fra projektet implementeres i kommunens fremtidige organisering af indsats og forløb for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

 

Hjerneskadeteamet blev etableret i 2012 som led i et treårigt projekt, finansieret via puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I løbet af projektperioden blev modeller for en yderligere styrket rehabiliteringsindsats afprøvet med henblik på at finde en fremadrettet, bæredygtig model ved udmøntningsperiodens udløb i 2014.

 

Byrådet i Aarhus Kommune har i september 2014 besluttet at videreføre Hjerneskadeteamet frem til og med 2018, som en samlet tværgående og tværfaglig enhed. Herefter tages der fornyet stilling til Hjerneskadeteamets fremtidige virke.

 

Hjerneskadeteamet består af seks medarbejdere med forskellig neurofaglig baggrund: Tre hjerneskadekoordinatorer, en faglig konsulent, en sekretær samt en projekt- og daglig leder.

 

  • Hjerneskadekoordinator og ergoterapeut Rikke Agervig
  • Hjerneskadekoordinator og socialformidler Henny Thomsen
  • Hjerneskadekoordinator og psykolog Matilde Myrtue Hegnsgaard
  • Hjerneskadekoordinator og ergoterapeut Sanne Jørgensen
  • Hjerneskadekoordinator/teamleder og ergoterapeut Kára Bertelsen 
  • Faglig konsulent og ergoterapeut Helle Nybo Mørn
  • Sekretær Karen Deleuran 

 

Det kræver ingen henvisning at kontakte Hjerneskadeteamet. Både borgere med erhvervet hjerneskade, pårørende, praktiserende læger, hospitaler samt andre fagpersoner og samarbejdspartnere inden og uden for kommunens regi er velkomne til at rette henvendelse.

 

Hjerneskadeteamet har ikke bevillingskompetence, og konkret sagsbehandling i enkeltsager foregår således i samarbejde med de relevante sagsbehandlere.

 

Særligt vedrørende henvisninger til rehabiliteringsforløb ved Hjerneskadecentret

Hjerneskadeteamet har kompetence til at vurdere og indstille hjerneskaderamte borgere i Aarhus Kommune til forløb ved Hjerneskadecentret. Henvisninger af borgere vedrørende disse forløb skal derfor sendes til Hjerneskadeteamet, som indkalder til vurdering og afklarende samtale ved en af teamets hjerneskadekoordinatorer. Bevillingsmyndighed, jf. ovennævnte, ligger fortsat i regi af Jobcentret.

Kontakt

Hjerneskadeteamet

P.P. Ørums Gade 9-11, bygning 3D, 1. sal

8000 Aarhus C

Telefon: 87 13 40 50

E-mail: 

Telefontider:
Mandag - fredag kl. 9-12

 
 
 

Opdateret: 06.10.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar: Hjerneskadeteamet

Telefon: 87 13 40 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code