Gå til sidens indhold
Foto lastbil

Miljøzone i Aarhus

Miljøzonen i Aarhus omfatter en zone som nedenfor beskrevet - og omfatter krav til tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser) over 3,5 tons, svarende til bestemmelserne herom i miljøzonelovgivningen.

Ved anvendelse af sådanne køretøjer i zonen vil der være krav om påmontering af partikelfilter, hvis køretøjerne ikke opfylder EURO 4 motornormer.

De nævnte køretøjer skal i miljøzonen være forsynet med et miljøzonemærke, som udstedes ved ordinære bilsyn. Udenlandske køretøjer er ikke omfattet af mærkningen, men skal opfylde de tekniske krav. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra partikelfilterkravet.

 

Miljøzonen

Miljøzonen i Aarhus omfatter byområdet, der afgrænses af Nordre Ringgade, Vestre Ringgade, Søndre Ringgade, Marselis Boulevard og Sydhavnsgade. De nævnte gader er ikke en del af zonen.

Trafik til og fra Molslinien er dog undtaget – på en rute ad Nørrebrogade og Nørreport frem til færgeterminalen på Nordhavnen. Undtagelsen gælder indtil færgeterminalen udflyttes til erhvervshavnen – forventelig omkring 2020.

Miljøzonen afmærkes/skiltes på vejnettet ved alle adgange til zonen. Afgrænsningen vil fremstå enkel for trafikanterne, og der er taget højde for at trafikanter udefra kan komme frem til zonen og dreje fra, hvis de ikke har tilladelse til at køre i zonen.

 

Tung trafik i miljøzonen

Det skønnes, at i størrelsesordenen 3.500 specifikke køretøjer over 3,5 tons dagligt kører i miljøzonen - heraf ca. 300 busser/rutebiler.

 

Inden for zonen er der kun i begrænset omfang lokaliseret transportvirksomheder, produktions- og værkstedsvirksomheder. Oversigtlig gælder det virksomheder som: Molsliniens færgehavn, Slagteri og DSB værksted ved Jægergårdsgade/Strandvejen, DSB værksted ved Sonnesgade, postterminal ved Ankersgade samt diverse virksomheder ved Søren Frichs Vej og Daugbjergvej.

 

I området inden for Ringgaden bor der godt 50.000 personer og der er knap 50.000 arbejdspladser. Desuden er der til området et stort antal besøgende til kulturelle og kommercielle funktioner. En begrænsning af partikelforureningen her vil få betydning for en stor koncentration af trafikanter, ansatte, beboere og besøgende.

Administration af ordningen

Godkendte bilsynsvirksomheder står for kontrol af køretøjstekniske forhold i miljøzoneordningen (partikelfiltre m.m.) – i forbindelse med årlige syn – og udstedelse af miljøzonemærke. Alene Miljøstyrelsen står for udstedelse af eventuelle dispensationer - efter ansøgning herom fra ejere eller brugere af køretøjer.

 

Byrådet er tilsynsmyndighed. Tilsynet omfatter kontrol med at ejere og førere af køretøjerne overholder partikelfilterkravene og kravet om miljøzonemærke i zonen. I forhold til udenlandske køretøjer - som ikke skal have et miljøzonemærke - gælder, at der skal foreligge særlig dokumentation.

 

Politiet udøver også kontrol af en miljøzoneordning. Kontrollen indgår som en del af politiets almindelige kontrol med lovgivningen - herunder at politiet har mulighed for at standse et køretøj for kontrol.

Politiet og Aarhus Kommune aftaler mere præcist, hvorledes kontrollen udøves samt hvorledes afmærkningen af miljøzonen foretages forinden ordningen træder i kraft.

 

Bøder

Ved ulovlig anvendelse af lastbiler og busser i miljøzonen, lægger politiet og kommunerne op til at der udstedes bøder i størrelsesordenen 15.000 kr. til vognmanden og yderligere 5.000 kr. til chaufføren af køretøjet. Bødestørrelsen afgøres af domstolene.

 
 

Opdateret: 01.2.2016

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code