Gå til sidens indhold
Kvæg ved Årslev Engsø

Beskyttet natur - paragraf 3

Naturarealerne i Aarhus Kommune er væsentlige levesteder for dyr og planter og udgør ramme for mange af borgernes friluftsaktiviteter. Mange af naturarealerne er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af:

 

  • Heder.
  • Moser og lignende
  • Strandenge og strandsumpe.
  • Ferske enge.
  • Overdrev.

Desuden er søer og visse vandløb omfattet af beskyttelsen i § 3.

 

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages indgreb, der ændrer på tilstanden inden for et § 3-område, herunder blandt andet terrænændring, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud.

 

Aarhus Kommune fører tilsyn med kommunens § 3 beskyttede områder og foretager løbende registreringer af naturen. De beskyttede naturtyper kan ses på Danmarks Miljøportals Arealinformation. Det skal i den forbindelse understreges, at registreringen er vejledende. Et areal kan godt være beskyttet, selvom det ikke er registreret som beskyttet, da et areal kan vokse sig ind i eller ud af beskyttelsen.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt et areal er beskyttet så kontakt kommunen eller se den vejledende registrering på kort på Miljøportalen.

 
 

Opdateret: 07.4.2015

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code