Gå til sidens indhold
Lastbil afhenter jord

Anmeldelse af jordflytning

Jordflytninger skal som regel anmeldes til kommunen, før flytningen kan finde sted.

Flytning af jord fra et sted til et andet skal i en række tilfælde anmeldes til Virksomheder og Jord inden jordflytningen kan finde sted. Dette gælder bl.a. forurenet jord og jord, hvor der er en begrundet mistanke om forurening.


Læs mere om i hvilke tilfælde jordflytninger skal anmeldes.


Anmeldelse af jordflytninger har bl.a. til formål at sikre, at forurenet jord ikke spredes til i forvejen uforurenede arealer eller til ejendomme, der anvendes til boligformål, børneinstitutioner eller andre følsomme formål.


Lovgrundlag

Reglerne for anmeldelse af jordflytning har baggrund i Jordforureningsloven og er udmøntet i Miljøministeriets bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.


Læs om anmeldelse og dokumentation på retsinfo.dk (åbner nyt vindue).


Reglerne er desuden indskrevet i Aarhus Kommunes Regulativ for jordflytning.


Læs regulativ for jordflytning (pdf, åbner nyt vindue).


Anmelders pligter

Enhver som vil flytte anmeldepligtig jord, skal foretage anmeldelse til Virksomheder og Jord i FlytJord.dk eller sikre sig, at anmeldelse er sket. Det betyder, at henholdsvis grundejer, bruger, bygherre, entreprenør og vognmanden, som transporterer jorden, er ansvarlige for, at der er sket anmeldelse.


Anmelder skal sikre:


  • at senest ajourførte anmeldelse udleveres til transportøren

  • at anmeldelsen ajourføres, hvis der sker ændringer i forhold til kørselsperiode, jord-mængder, forureningsforhold, valg af transportør eller modtageanlæg

  • at anmeldelsen opbevares i to år og skal på forlangende vises til kommunen.


Gå direkte til anmeldelse af jordflytning her (åbner nyt vindue).

Kontakt

Muldvarpen Mulle

Jordgruppen

Center for Miljø og Energi Virksomheder og Jord

Grøndalsvej 1C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 45 22

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 05.10.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code