Gå til sidens indhold
Byggeri og jordforurening

Byggeri og anlægsarbejder

Der er flere regler, du skal være opmærksom på, når du skal foretage bygge- og anlægsarbejde på en forurenet eller mulig forurenet grund.
Ved bygge- og anlægsarbejder kan der på kortlagte grunde eller arealer være krav om, at du skal have en særlig tilladelse til projektet jf. § 8 i Jordforureningsloven (§ 8-tilladelse), før arbejdet kan igangsættes. Reglen er indført for at minimere risikoen for, at forureninger påvirker menneskers sundhed, vores fælles grundvands- og drikkevandsressourcer og miljøet i øvrigt.


Læs mere om § 8-tilladelse.

 

50 cm-reglen gælder uanset om bygge- og anlægsarbejdet kræver § 8-tilladelse eller ej.


Undgå kontakt med forurenet jord

Ved bygge- og anlægsarbejder på ejendomme eller arealer, der anvendes til visse følsomme formål, skal den til enhver tid værende ejer eller bruger sikre, at de øverste 50 cm af jordlagene består af ren jord (50 cm-reglen), eller der foretages andre foranstaltninger, der afskærer den menneskelige kontakt med forurenet jord.


Læs om 50 cm-reglen.


Håndtering af overskudsjord

Ved bygge- og anlægsarbejder på en forurenet grund kan du ofte med fordel udarbejde en plan for håndteringen af overskudsjorden fra projektet (jordhåndteringsplan). Udover at planen kan være med til at sikre, at jordarbejdet udføres miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, kan planen reducere behovet (antallet) af jordprøver fra overskudsjorden.


Læs om jordhåndteringsplaner.

Kontakt

Muldvarpen Mulle

Jordgruppen

Center for Miljø og Energi Virksomheder og Jord

Grøndalsvej 1C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 45 22

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 03.1.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden





CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code