Gå til sidens indhold
Gravearbejde

Jordforurening

Jorden kan være forurenet med forskellige stoffer som benzin, tjære og bly. Er jorden på en ejendom forurenet, bliver den kortlagt.
Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Jorden er forurenet, når indholdet af forurenende stoffer overskrider disse grænseværdier som også kaldes jordkvalitetskriterier.


Læs mere om jordkvalitetskriterierne på mst.dk (åbner nyt vindue).


Hvis jorden indeholder forurenende stoffer, som ikke er omfattet af Miljøstyrelsens liste over jordkvalitetskriterier, er det kommunen som afgør, om jorden er forurenet.

 

Underretningspligt

Konstateres jordforurening i forbindelse med jordarbejder, eller sker der et spild med forurenende stoffer til omgivelserne, skal Virksomheder og Jord underrettes.

 

Spild eller forureninger med bioolieprodukter, herunder biohydraulikolie, er også omfattet af underretningspligten til Virksomheder og Jord.


Typiske forureningstyper

Jorden kan være forurenet med benzin- og olieprodukter, herunder opløsningsmidler som for eksempel benzen og xylen. Disse forureningstype findes især på benzinstationer, autoværksteder og lignende, men de kan også findes ved utætte villaolietanke.


Jorden kan også være forurenet med tungmetaller som for eksempel bly, cadmium eller nikkel. Blyforurening findes blandt andet i rabatten langs gamle veje og stammer fra dengang benzinen var tilsat bly.


Ofte konstaterer man forurening med tjærestoffer. Tjærestoffer stammer fra en ufuldstændig forbrænding og findes derfor i overfladejord inden for gamle bykerner, langs trafikerede veje og andre steder, hvor der er lukket urenset skorstensrøg ud.


Kortlægning af jordforurening

Konstateres der forurening på en ejendom, eller er der begrundet mistanke om forurening, bliver ejendommen kortlagt. Det medfører, at der bliver knyttet visse restriktioner til bl.a. arealanvendelsen på ejendommen.


Læs mere om kortlægning af forurenede ejendomme (åbner nyt vindue).

 

Områdeklassificering af let forurenede arealer

Let forurenede områder inden for byzonen kortlægges ikke. Disse områder bliver i stedet områdeklassificeret af kommunen. Der er restriktioner i forhold til håndtering af jord fra områdeklassificerede arealer.


Læs mere om områdeklassificering af let forurenede områder.

 
 

Opdateret: 02.1.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code