Gå til sidens indhold
08.11.2016

Ordblinde børn skal findes ved tidlig screening

Mens mellem to og fem procent af den voksne befolkning ifølge Socialstyrelsen er ordblinde, var det i foråret alene 1,1 procent af eleverne i de aarhusianske folkeskoler, der var registreret som ordblinde. Dermed kan der være elever, som går gennem skoletiden uden at få den rette støtte.

Børn og Unge, Aarhus Kommune, tager på den baggrund initiativ til en forøget, tidlig og systematisk indsats målrettet børn med risiko for ordblindhed. Indsatsen indebærer en obligatorisk screening af alle elever i 2. klasse, indsamling af data for at følge udviklingen på den enkelte skole og for alle skoler i Aarhus samt en intensiveret indsats i 3. klasse for de elever, der viser tegn på ordblindhed i 2. klasse.

 

”Vi skal fat i elever med læsevanskeligheder så hurtigt som muligt. Eleverne kan nå langt i deres læring med præcis og målrettet støtte. Alle elever fortjener så gode muligheder, som overhovedet muligt, og jeg er sikker på, at vi med initiativet her vil give endnu flere elever en god og udbytterig skolegang,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge.

 

34 af Aarhus Kommunes 46 folkeskoler har tilkendegivet, at de allerede i dag anvender ordblindescreeningen i et vist omgang til deres elever. Med den nye praksis skal alle elever igennem screeningen i 2. klasse, i alt ca. 3000 elever om året. Screeningen varer cirka 15 minutter og foretages af klassens lærer og/eller en læsevejleder. Er der fortsat læsevanskeligheder, som peger på ordblindhed, i 3. klasse, tilbydes eleven endnu en afdækning i form af Undervisningsministeriets ordblindetest.

 

Hos Ordblinde/Dysleksiforeningen ser formand Erik K. Rasmussen positivt på initiativet.
"Ordblindeforeningen finder det meget positivt at alle elever i 2. klasse bliver testet med DVO testen. Det er dog vigtigt, at der følges op med støtteundervisning og ekstra test til børn, der har læsevanskeligheder. Er der stadig børn med læse- og skrivevanskeligheder i slutningen af 3. klasse bør den nationale ordblindetest bruges. Vi bakker op og understreger, at en test ikke kan stå alene! Der skal følges op med god undervisning,” siger Erik K. Rasmussen.

 

Børn og Unge har allerede i dag en række indsatser for at understøtte børn med læsevanskeligheder. Blandt andet tilbyder det bydækkende Kompetencecenter for Læsning på Rosenvangskolen målrettede læringsforløb.

 

Pædagogisk Afdeling i Børn og Unge understøtter indsatsens start, ligesom der løbende vil blive tilbudt konsulentbistand til skolerne. Parallelt med indsatsen gennemføres også en kompetenceudvikling af medarbejdere i dagtilbud i forhold til tidlige risikotegn på ordblindhed.

 

Yderligere oplysninger:

  • Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, mobil 2194 7257
  • Erik Kildegaard Rasmussen, formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, 3061 4034
  • Jan Kirkegaard, Chef for PPR og Specialpædagogik, 30638121
Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 08.11.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code