Gå til sidens indhold
05.07.2017

Aarhus-kompetencer skal bruges

Udenrigsministeriet har udpeget Aarhus Kommune som ansvarlig for to myndighedssamarbejder i Sydafrika og Indien. Her skal kommunen i samarbejde med de lokale sætte fokus på bæredygtig byudvikling og vandproblemer

Både i Indien og Sydafrika er der hårdt brug for hjælp til at udvikle bæredygtige løsninger. I byen Udaipur og i delstaten Gujarat i Indien er der fokus på vandplanlægning til sikring af tilstrækkelig drikkevandsforsyning, bæredygtig og effektiv spildevandshåndtering og en god vandkvalitet i søer. I Tshwane i Sydafrika har man store udfordringer i forhold til byplanlægning og byudvikling. Nu indgår Aarhus Kommune i et samarbejde med Udenrigsministeriet, ambassaderne og de lokale myndigheder om at udvikle løsninger, der bidrager til at få udviklingen sendt i den rigtige retning.

 

 

”I Aarhus har vi udviklet nogle smarte og bæredygtige løsninger inden for eksempelvis byudvikling og vandområdet, som vi også tror kan bruges i Indien og Sydafrika. Og derfor har vi valgt at følge opfordringen fra Udenrigsministeriet om at indgå i myndighedssamarbejderne med Udaipur og Tshwane”, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

 

 

Myndighedssamarbejderne skal både afhjælpe nogle af de miljømæssige udfordringer, der følger med væksten og globaliseringen, og samtidig styrke eksportmulighederne for danske virksomheder.

 

Stærke kompetencer

Begge projekter er placeret i Magistratsafdelingen Teknik og Miljø. Udenrigsministeriet dækker de udgifter, som Aarhus Kommune har i forbindelse med projekterne.

 

 

”I Aarhus Kommune har vi dygtige medarbejdere og gode erfaringer indenfor eksempelvis spildevandsrensning, vandforsyning og håndtering af forurenede søer. Derfor vil vi naturligvis gerne være med til at sikre nødvendige forbedringer og understøtte en spændende udvikling i lande, der kan drage nytte af vor viden og ekspertise,” siger rådmand i Teknik og Miljø, Kristian Würtz.

 

 

 

 

Kort om projektet i Indien:

Aarhus Kommunes myndighedssamarbejde med Udaipur og Gujarat i Indien sker i samarbejde med Aarhus Vand A/S, Udenrigsministeriet og ambassaden i Delhi samt naturligvis de indiske myndigheder og interessenter.

 

 

Arbejdet er netop startet med et forprojekt, som fra foråret 2018 danner grundlaget for den egentlige indsats, som kører i cirka tre år.

 

Indien har igangsat et ambitiøst Smart City-projekt, der omfatter 100 indiske byer og store investeringer, der skal bane vejen for en massiv urbanisering med en fordobling af indbyggertallet i byerne med 400 mio. indbyggere i 2040. De indiske myndigheder ønsker sparring til planlægning og løsninger i forhold til spildevandsrensning, vandforsyning og forurening af søer.

 

Kort om projektet i Sydafrika:

Myndighedsamarbejdet i Tshwane (tidl. Pretoria) i Sydafrika fokuserer på byplanlægning og byudvikling i samarbejde med Tshwane Kommune. Byen lider, som flere andre byer i Sydafrika, under apartheidtidens forfejlede byplanlægning. Især er det et stort problem, at store befolkningsgrupper bor i townships langt fra arbejdspladserne i og omkring byens centrum. Samtidig er der massiv befolkningsvækst med tilflytning til byen fra landområderne, og byen har derfor store udfordringer i forhold til at skaffe boliger, arbejdspladser og offentlig service til alle.

 

Også her startes med et grundlæggende forprojekt inden det endelig tre-årige myndighedssamarbejde sættes i gang. En delegation har netop været i Sydafrika for blandt andet at understøtte den nødvendige, lokale netværksopbygning.

Link til denne side

Nyheder

 • 23.09.2017

  Kommentar fra borgmester Jacob Bundsgaard vedr. Aarhus Letbane

  "Jeg er naturligvis dybt skuffet over, at uenigheder mellem Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane har ført til, at letbanen ikke kan åbne som planlagt", siger borgmesteren.
 • 22.09.2017

  Løft til psykiatrien glæder rådmanden

  Psykiatrihus, psykologhjælp og flere pladser på botilbud til psykisk sårbare er alle elementer i budgetforliget, der sikrer et tiltrængt løft til socialpsykiatrien i Aarhus, og det glæder Social- og Beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom.

 • 22.09.2017

  Forligspartierne satser på intensiv jobindsats

  Resultaterne med investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet er så gode, at forligspartierne bag årets budgetforlig har valgt at styrke indsatsen med 15 mio. kr. De ekstra midler skal understøtte den håndholdte indsats, som hjælper de svageste ledige tilbage på arbejdsmarkedet.
 • 22.09.2017

  Medom Vi har kæmpet for den sociale sammenhængskraft

  Overskrifterne for årets budgetforlig er de store anlægsinvesteringer. Men for Social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom (SF) er det investeringerne i byens borgere, som har været afgørende i forhandlingerne.
 • 22.09.2017

  Millioner til en bedre by

  Et næsten samlet byråd står bag store investeringer i et grønnere Aarhus og en bedre infrastruktur.
 • 22.09.2017

  Nu begynder arbejdet på at sikre Aarhus et nyt stadion

  Partierne bag budgetforliget har afsat 2 mio. kr. til en analyse af muligheden for et nyt stadion.
 • 22.09.2017

  Eskelund bliver byens nye koncert- og eventplads

  Budgetforligspartierne har afsat 10 millioner kroner til at igangsætte arbejdet med at gøre Eskelund klar til at huse store koncerter og festivaler.
 • 22.09.2017

  Markant løft til idrætten i Aarhus

  Nye kunstgræsbaner, penge til genopretning og en et krav om at idrætsfaciliteter tænkes ind i fremtidig byudvikling og skolebyggerier er nogle af de tiltag, der skal sikre, at det stigende pres på kommunens idrætsfaciliteter mindskes.
 
 

Opdateret: 05.7.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter