Gå til sidens indhold
05.07.2017

Aarhusianerne skal diskutere fremtidens højhuse

Aarhusianerne skal i de kommende måneder diskutere, hvilke krav der skal stilles til kommende højhusprojekter i en del af Midtbyen

Det er ikke nok, at have fokus på højden, når der bliver bygget højhuse, der skal også være fokus på gadeplan. Hvordan påvirker husene byliv, opholdsmuligheder og grønne kvaliteter? Hvordan skabes der liv i stueetager og offentlig adgang f.eks. til vigtige udsigtspunkter. Det er et fokus, som rådmande for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, vil skærpe yderligere i samarbejde med aarhusianerne.

 

"Vi skal diskutere og forfine kravene til kommende højhusbyggerier i samarbejde med aarhusianerne. Vi skal sammen kortlægge, hvad der bidrager til livet i gadeniveau, hvad der får en åben stueetage til at fungere, og hvordan de grønne byrum kan prioriteres. Kort sagt skal vi have aarhusianerne til at diskutere, hvordan vi får de høje huse til at spille bedst muligt sammen med resten af Aarhus," siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, om forslaget til tillægget til højhuspolitikken. siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, om forslaget til tillægget til højhuspolitikken.

 

I høringsfasen, der løber fra 5. juli til 13. september, er det målet at nå så mange aarhusianere som muligt. Det skal bl.a. ske ved at afholde forskellige målrettede arrangementer som f.eks. workshops, paneldebatter og borgermøder. Det førstkommende arrangement bliver et borgermøde i Dome of Visions d. 21. august kl. 19.30.

 

"Vi kommer til at diskutere tillægget i flere forskellige fora, så vi får så mange og så relevante input som muligt. Vi skal diskutere kravene med byens udviklere for at forberede dem på, hvad der kræves, hvis man vil bygge i området. Samtidig skal vi sikre en engagerende debat med byens borgere, græsrodsorganisationer, fællesråd og politikere. Det er målet, at tillægget til højhuspolitikken skal være med til at sikre højhuse, som føjer nye kvaliteter til byen, og det skal høringsfasen selvfølgelig afspejle," siger Kristian Würtz. siger Kristian Würtz.

 

Byrådet vedtog onsdag d. 21. juni at sende forslaget i offentlig høring. Der vil blive sendt yderligere information ud om høringsfasens arrangementer efter sommerferien.

 

FAKTA  

Tillægget til højhuspolitikken dækker et område, der strækker sig fra Bruuns Galleri og Banegården i vest til havnen i øst og fra Dokk1 i nord til slagteriet i syd.

 

Der stilles nye krav til følgende:

 

o Stueetager og stueplaner skal være aktive, åbne og tilgængelige for byens borgere. Der skal som udgangspunkt sikres offentlig adgang de udvalgte steder og funktionerne indendøre bør spille sammen med byrummet udenfor.

o Nyt byggeri skal mod gader og byrum etableres uden lukkede facader, der kan virke som bagsider. Byggeriets facader skal fremstå indbydende og åbne.

o Byggeriets udformning og størrelse må ikke give anledning til mikroklimagener som vind- og skyggegener på tilstødende byrum og gader.

o Der skal redegøres for, hvorledes byggeriet forholder sig til områdets karakter, egenart og øvrige højhuse, og hvordan det understøtter et interessant og unikt arkitektonisk udtryk for området som helhed og for byggeriet konkret.

o Facader skal etableres med reliefvirkning og i holdbare materialer, der opnår patina over tid. Reflekterende materialer bør undgås.

o Krav om offentlig adgang til udvalgte tagetager og tagterrasser kan forekomme.

o Tekniske anlæg på byggeriets tage skal integreres i bebyggelsen, så anlæggene ikke er synlige fra områdets øvrige bygninger. Der henvises i øvrigt til kommuneplanens generelle rammebestemmelser.

- Derudover skal der ved højhusbyggeri arbejdes for:

o At bylivet i gadeplan sikres, før der tages stilling til bygningernes udformning. Vi skal tænke byliv før byrum og byrum før bygninger. Byrummene, uderummene og stueetagerne skal danne en optimal ramme for det levende byliv og områdets samlede liveability. 

o At bidrage til at højne kvaliteten af de grønne og blå elementer i området.

o Sikkert samspil med virksomhederne på havnen.

Link til denne side

Nyheder

 • 15.02.2018

  Hjælp med at gøre parkerne forårsklare

  Teknik og Miljø bruger de kolde måneder på at gøre Aarhus’ mange parker klar til foråret og aarhusianernes indtog. Alle kan med få klik på mobilen hjælpe arbejdet godt på vej.
 • 14.02.2018

  Kondolencebog på Aarhus Rådhus i anledning af HKH Prins Henriks død

  Byens borgere og gæster har mulighed for at skrive en kondolence-hilsen til Hans Kongelige højhed, på Aarhus Rådhus.
 • 14.02.2018

  Bering-Beder vejen er undervejs

  I næste uge kommer det første synlige bevis på, at arbejdet med Bering-Beder vejen er i gang. Jorden under den 12 km lange strækning skal bl.a. undersøges for mulige arkæologiske skatte.
 • 14.02.2018

  Ved HKH Prins Henriks død:

  Borgmester Jacob Bundsgaard sender kondolence-skrivelse til Kongehuset i anledning af HKH Prins Henriks død.
 • 12.02.2018

  Aarhus Letbane får ny formand

  Den aarhusianske erhvervsmand og tidligere medlem af Aarhus Byråd Steen Stavnsbo indstilles til posten som ny formand for Aarhus Letbane I/S
 • 09.02.2018

  Børn kan få hjælp til tænderne i ferien

  Allerede fra næste uge udvider Tandplejen Aarhus åbningstiden i skoleferier. Dermed får børn og unge bedre mulighed for såvel akut behandling af tandskader eller tandpine som almindeligt tandeftersyn i ferietiden. Samtidig får deres forældre bedre mulighed for at være med.
 • 08.02.2018

  Lisbjerg er klar til vokseværk

  Aarhus Byråd godkendte onsdag aften udviklingsplanen for Lisbjerg, som er et af Danmarks største byudviklingsområder.
 • 08.02.2018

  Fald i andelen af privatskoleelever i Aarhus

  For første gang i nyere tid oplever skolerne i Aarhus Kommune et lille fald i andelen af elever, der går i privatskole. Dermed flader kurven over sivningen af elever fra folkeskole til privatskoler ud for første gang siden 1982.
 
 

Opdateret: 05.7.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code