Gå til sidens indhold
05.07.2017

Aarhusianerne skal diskutere fremtidens højhuse

Aarhusianerne skal i de kommende måneder diskutere, hvilke krav der skal stilles til kommende højhusprojekter i en del af Midtbyen

Det er ikke nok, at have fokus på højden, når der bliver bygget højhuse, der skal også være fokus på gadeplan. Hvordan påvirker husene byliv, opholdsmuligheder og grønne kvaliteter? Hvordan skabes der liv i stueetager og offentlig adgang f.eks. til vigtige udsigtspunkter. Det er et fokus, som rådmande for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, vil skærpe yderligere i samarbejde med aarhusianerne.

 

"Vi skal diskutere og forfine kravene til kommende højhusbyggerier i samarbejde med aarhusianerne. Vi skal sammen kortlægge, hvad der bidrager til livet i gadeniveau, hvad der får en åben stueetage til at fungere, og hvordan de grønne byrum kan prioriteres. Kort sagt skal vi have aarhusianerne til at diskutere, hvordan vi får de høje huse til at spille bedst muligt sammen med resten af Aarhus," siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, om forslaget til tillægget til højhuspolitikken. siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, om forslaget til tillægget til højhuspolitikken.

 

I høringsfasen, der løber fra 5. juli til 13. september, er det målet at nå så mange aarhusianere som muligt. Det skal bl.a. ske ved at afholde forskellige målrettede arrangementer som f.eks. workshops, paneldebatter og borgermøder. Det førstkommende arrangement bliver et borgermøde i Dome of Visions d. 21. august kl. 19.30.

 

"Vi kommer til at diskutere tillægget i flere forskellige fora, så vi får så mange og så relevante input som muligt. Vi skal diskutere kravene med byens udviklere for at forberede dem på, hvad der kræves, hvis man vil bygge i området. Samtidig skal vi sikre en engagerende debat med byens borgere, græsrodsorganisationer, fællesråd og politikere. Det er målet, at tillægget til højhuspolitikken skal være med til at sikre højhuse, som føjer nye kvaliteter til byen, og det skal høringsfasen selvfølgelig afspejle," siger Kristian Würtz. siger Kristian Würtz.

 

Byrådet vedtog onsdag d. 21. juni at sende forslaget i offentlig høring. Der vil blive sendt yderligere information ud om høringsfasens arrangementer efter sommerferien.

 

FAKTA  

Tillægget til højhuspolitikken dækker et område, der strækker sig fra Bruuns Galleri og Banegården i vest til havnen i øst og fra Dokk1 i nord til slagteriet i syd.

 

Der stilles nye krav til følgende:

 

o Stueetager og stueplaner skal være aktive, åbne og tilgængelige for byens borgere. Der skal som udgangspunkt sikres offentlig adgang de udvalgte steder og funktionerne indendøre bør spille sammen med byrummet udenfor.

o Nyt byggeri skal mod gader og byrum etableres uden lukkede facader, der kan virke som bagsider. Byggeriets facader skal fremstå indbydende og åbne.

o Byggeriets udformning og størrelse må ikke give anledning til mikroklimagener som vind- og skyggegener på tilstødende byrum og gader.

o Der skal redegøres for, hvorledes byggeriet forholder sig til områdets karakter, egenart og øvrige højhuse, og hvordan det understøtter et interessant og unikt arkitektonisk udtryk for området som helhed og for byggeriet konkret.

o Facader skal etableres med reliefvirkning og i holdbare materialer, der opnår patina over tid. Reflekterende materialer bør undgås.

o Krav om offentlig adgang til udvalgte tagetager og tagterrasser kan forekomme.

o Tekniske anlæg på byggeriets tage skal integreres i bebyggelsen, så anlæggene ikke er synlige fra områdets øvrige bygninger. Der henvises i øvrigt til kommuneplanens generelle rammebestemmelser.

- Derudover skal der ved højhusbyggeri arbejdes for:

o At bylivet i gadeplan sikres, før der tages stilling til bygningernes udformning. Vi skal tænke byliv før byrum og byrum før bygninger. Byrummene, uderummene og stueetagerne skal danne en optimal ramme for det levende byliv og områdets samlede liveability. 

o At bidrage til at højne kvaliteten af de grønne og blå elementer i området.

o Sikkert samspil med virksomhederne på havnen.

Link til denne side

Nyheder

 • 05.07.2017

  Forsinkede forbedringer på Klostertorvet

  Den nye toiletbygning på Klostertorvet bliver først en realitet til nytår. Indtil da bliver den midlertidige løsning væsentligt opgraderet.
 • 05.07.2017

  Aarhus-kompetencer skal bruges

  Udenrigsministeriet har udpeget Aarhus Kommune som ansvarlig for to myndighedssamarbejder i Sydafrika og Indien. Her skal kommunen i samarbejde med de lokale sætte fokus på bæredygtig byudvikling og vandproblemer
 • 05.07.2017

  Masser af nye ungdomsboliger på

  Op mod 3.000 nye ungdomsboliger skyder i de kommende år op i Aarhus Kommune.
 • 05.07.2017

  Aarhusianerne skal diskutere fremtidens højhuse

  Aarhusianerne skal i de kommende måneder diskutere, hvilke krav der skal stilles til kommende højhusprojekter i en del af Midtbyen
 • 05.07.2017

  Aarhus samler begivenheder og events ét sted

  Det skal være lettere at få overblik over de mange begivenheder, events og arrangementer i Aarhus. Kommunen er i gang med at samle oplevelser i smilets by i en samlet database. Et arbejde der allerede har ført til, at der nu kan findes begivenheder på den nye hjemmeside kulturportalen.dk og en helt ny og forbedret udgave af den populære app AarhusGuiden.
 • 04.07.2017

  Ny Mobilitetsplan skal skabe plads til flere

  Den nye Mobilitetsplan skal sikre, at flere mennesker kan komme til og rundt i en Midtby, der skal være stadig mere attraktiv. Derfor understøtter planen især de transportformer, der er mest effektive i en tæt by.
 • 03.07.2017

  Standsningsforbud skal sikre tømning af nedgravede affaldsbeholdere

  Standsningsforbud ved 39 affaldsøer i Midtbyen skal løse udfordringerne med 40 ugentlige aflyste tømninger af de nedgravede affaldsbeholdere på grund af parkerede biler.
 • 28.06.2017

  Undersøgelse af personalesager skudt i gang

  Aarhus Kommune opfordrer alle nuværende og tidligere medarbejdere i Natur og Vej Service, som ønsker deres personalesag med i den eksterne undersøgelse, om at give sig til kende inden 9. august.
 
 

Opdateret: 05.7.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter