Gå til sidens indhold
05.07.2017

Aarhusianerne skal diskutere fremtidens højhuse

Aarhusianerne skal i de kommende måneder diskutere, hvilke krav der skal stilles til kommende højhusprojekter i en del af Midtbyen

Det er ikke nok, at have fokus på højden, når der bliver bygget højhuse, der skal også være fokus på gadeplan. Hvordan påvirker husene byliv, opholdsmuligheder og grønne kvaliteter? Hvordan skabes der liv i stueetager og offentlig adgang f.eks. til vigtige udsigtspunkter. Det er et fokus, som rådmande for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, vil skærpe yderligere i samarbejde med aarhusianerne.

 

"Vi skal diskutere og forfine kravene til kommende højhusbyggerier i samarbejde med aarhusianerne. Vi skal sammen kortlægge, hvad der bidrager til livet i gadeniveau, hvad der får en åben stueetage til at fungere, og hvordan de grønne byrum kan prioriteres. Kort sagt skal vi have aarhusianerne til at diskutere, hvordan vi får de høje huse til at spille bedst muligt sammen med resten af Aarhus," siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, om forslaget til tillægget til højhuspolitikken. siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, om forslaget til tillægget til højhuspolitikken.

 

I høringsfasen, der løber fra 5. juli til 13. september, er det målet at nå så mange aarhusianere som muligt. Det skal bl.a. ske ved at afholde forskellige målrettede arrangementer som f.eks. workshops, paneldebatter og borgermøder. Det førstkommende arrangement bliver et borgermøde i Dome of Visions d. 21. august kl. 19.30.

 

"Vi kommer til at diskutere tillægget i flere forskellige fora, så vi får så mange og så relevante input som muligt. Vi skal diskutere kravene med byens udviklere for at forberede dem på, hvad der kræves, hvis man vil bygge i området. Samtidig skal vi sikre en engagerende debat med byens borgere, græsrodsorganisationer, fællesråd og politikere. Det er målet, at tillægget til højhuspolitikken skal være med til at sikre højhuse, som føjer nye kvaliteter til byen, og det skal høringsfasen selvfølgelig afspejle," siger Kristian Würtz. siger Kristian Würtz.

 

Byrådet vedtog onsdag d. 21. juni at sende forslaget i offentlig høring. Der vil blive sendt yderligere information ud om høringsfasens arrangementer efter sommerferien.

 

FAKTA  

Tillægget til højhuspolitikken dækker et område, der strækker sig fra Bruuns Galleri og Banegården i vest til havnen i øst og fra Dokk1 i nord til slagteriet i syd.

 

Der stilles nye krav til følgende:

 

o Stueetager og stueplaner skal være aktive, åbne og tilgængelige for byens borgere. Der skal som udgangspunkt sikres offentlig adgang de udvalgte steder og funktionerne indendøre bør spille sammen med byrummet udenfor.

o Nyt byggeri skal mod gader og byrum etableres uden lukkede facader, der kan virke som bagsider. Byggeriets facader skal fremstå indbydende og åbne.

o Byggeriets udformning og størrelse må ikke give anledning til mikroklimagener som vind- og skyggegener på tilstødende byrum og gader.

o Der skal redegøres for, hvorledes byggeriet forholder sig til områdets karakter, egenart og øvrige højhuse, og hvordan det understøtter et interessant og unikt arkitektonisk udtryk for området som helhed og for byggeriet konkret.

o Facader skal etableres med reliefvirkning og i holdbare materialer, der opnår patina over tid. Reflekterende materialer bør undgås.

o Krav om offentlig adgang til udvalgte tagetager og tagterrasser kan forekomme.

o Tekniske anlæg på byggeriets tage skal integreres i bebyggelsen, så anlæggene ikke er synlige fra områdets øvrige bygninger. Der henvises i øvrigt til kommuneplanens generelle rammebestemmelser.

- Derudover skal der ved højhusbyggeri arbejdes for:

o At bylivet i gadeplan sikres, før der tages stilling til bygningernes udformning. Vi skal tænke byliv før byrum og byrum før bygninger. Byrummene, uderummene og stueetagerne skal danne en optimal ramme for det levende byliv og områdets samlede liveability. 

o At bidrage til at højne kvaliteten af de grønne og blå elementer i området.

o Sikkert samspil med virksomhederne på havnen.

Link til denne side

Nyheder

 • 23.09.2017

  Kommentar fra borgmester Jacob Bundsgaard vedr. Aarhus Letbane

  "Jeg er naturligvis dybt skuffet over, at uenigheder mellem Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane har ført til, at letbanen ikke kan åbne som planlagt", siger borgmesteren.
 • 22.09.2017

  Løft til psykiatrien glæder rådmanden

  Psykiatrihus, psykologhjælp og flere pladser på botilbud til psykisk sårbare er alle elementer i budgetforliget, der sikrer et tiltrængt løft til socialpsykiatrien i Aarhus, og det glæder Social- og Beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom.

 • 22.09.2017

  Forligspartierne satser på intensiv jobindsats

  Resultaterne med investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet er så gode, at forligspartierne bag årets budgetforlig har valgt at styrke indsatsen med 15 mio. kr. De ekstra midler skal understøtte den håndholdte indsats, som hjælper de svageste ledige tilbage på arbejdsmarkedet.
 • 22.09.2017

  Medom Vi har kæmpet for den sociale sammenhængskraft

  Overskrifterne for årets budgetforlig er de store anlægsinvesteringer. Men for Social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom (SF) er det investeringerne i byens borgere, som har været afgørende i forhandlingerne.
 • 22.09.2017

  Millioner til en bedre by

  Et næsten samlet byråd står bag store investeringer i et grønnere Aarhus og en bedre infrastruktur.
 • 22.09.2017

  Nu begynder arbejdet på at sikre Aarhus et nyt stadion

  Partierne bag budgetforliget har afsat 2 mio. kr. til en analyse af muligheden for et nyt stadion.
 • 22.09.2017

  Eskelund bliver byens nye koncert- og eventplads

  Budgetforligspartierne har afsat 10 millioner kroner til at igangsætte arbejdet med at gøre Eskelund klar til at huse store koncerter og festivaler.
 • 22.09.2017

  Markant løft til idrætten i Aarhus

  Nye kunstgræsbaner, penge til genopretning og en et krav om at idrætsfaciliteter tænkes ind i fremtidig byudvikling og skolebyggerier er nogle af de tiltag, der skal sikre, at det stigende pres på kommunens idrætsfaciliteter mindskes.
 
 

Opdateret: 05.7.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter