Gå til sidens indhold
05.07.2017

Aarhusianerne skal diskutere fremtidens højhuse

Aarhusianerne skal i de kommende måneder diskutere, hvilke krav der skal stilles til kommende højhusprojekter i en del af Midtbyen

Det er ikke nok, at have fokus på højden, når der bliver bygget højhuse, der skal også være fokus på gadeplan. Hvordan påvirker husene byliv, opholdsmuligheder og grønne kvaliteter? Hvordan skabes der liv i stueetager og offentlig adgang f.eks. til vigtige udsigtspunkter. Det er et fokus, som rådmande for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, vil skærpe yderligere i samarbejde med aarhusianerne.

 

"Vi skal diskutere og forfine kravene til kommende højhusbyggerier i samarbejde med aarhusianerne. Vi skal sammen kortlægge, hvad der bidrager til livet i gadeniveau, hvad der får en åben stueetage til at fungere, og hvordan de grønne byrum kan prioriteres. Kort sagt skal vi have aarhusianerne til at diskutere, hvordan vi får de høje huse til at spille bedst muligt sammen med resten af Aarhus," siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, om forslaget til tillægget til højhuspolitikken. siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, om forslaget til tillægget til højhuspolitikken.

 

I høringsfasen, der løber fra 5. juli til 13. september, er det målet at nå så mange aarhusianere som muligt. Det skal bl.a. ske ved at afholde forskellige målrettede arrangementer som f.eks. workshops, paneldebatter og borgermøder. Det førstkommende arrangement bliver et borgermøde i Dome of Visions d. 21. august kl. 19.30.

 

"Vi kommer til at diskutere tillægget i flere forskellige fora, så vi får så mange og så relevante input som muligt. Vi skal diskutere kravene med byens udviklere for at forberede dem på, hvad der kræves, hvis man vil bygge i området. Samtidig skal vi sikre en engagerende debat med byens borgere, græsrodsorganisationer, fællesråd og politikere. Det er målet, at tillægget til højhuspolitikken skal være med til at sikre højhuse, som føjer nye kvaliteter til byen, og det skal høringsfasen selvfølgelig afspejle," siger Kristian Würtz. siger Kristian Würtz.

 

Byrådet vedtog onsdag d. 21. juni at sende forslaget i offentlig høring. Der vil blive sendt yderligere information ud om høringsfasens arrangementer efter sommerferien.

 

FAKTA  

Tillægget til højhuspolitikken dækker et område, der strækker sig fra Bruuns Galleri og Banegården i vest til havnen i øst og fra Dokk1 i nord til slagteriet i syd.

 

Der stilles nye krav til følgende:

 

o Stueetager og stueplaner skal være aktive, åbne og tilgængelige for byens borgere. Der skal som udgangspunkt sikres offentlig adgang de udvalgte steder og funktionerne indendøre bør spille sammen med byrummet udenfor.

o Nyt byggeri skal mod gader og byrum etableres uden lukkede facader, der kan virke som bagsider. Byggeriets facader skal fremstå indbydende og åbne.

o Byggeriets udformning og størrelse må ikke give anledning til mikroklimagener som vind- og skyggegener på tilstødende byrum og gader.

o Der skal redegøres for, hvorledes byggeriet forholder sig til områdets karakter, egenart og øvrige højhuse, og hvordan det understøtter et interessant og unikt arkitektonisk udtryk for området som helhed og for byggeriet konkret.

o Facader skal etableres med reliefvirkning og i holdbare materialer, der opnår patina over tid. Reflekterende materialer bør undgås.

o Krav om offentlig adgang til udvalgte tagetager og tagterrasser kan forekomme.

o Tekniske anlæg på byggeriets tage skal integreres i bebyggelsen, så anlæggene ikke er synlige fra områdets øvrige bygninger. Der henvises i øvrigt til kommuneplanens generelle rammebestemmelser.

- Derudover skal der ved højhusbyggeri arbejdes for:

o At bylivet i gadeplan sikres, før der tages stilling til bygningernes udformning. Vi skal tænke byliv før byrum og byrum før bygninger. Byrummene, uderummene og stueetagerne skal danne en optimal ramme for det levende byliv og områdets samlede liveability. 

o At bidrage til at højne kvaliteten af de grønne og blå elementer i området.

o Sikkert samspil med virksomhederne på havnen.

Link til denne side

Nyheder

 • 24.04.2018

  Aarhus-model med psykologsamtaler bredes ud

  Mistrivsel blandt ældre kan blive hjulpet af en række samtaler med psykolog, og livskvaliteten stiger markant, viser erfaringer fra Aarhus. Nu bredes det ud til andre kommuner.
 • 24.04.2018

  Premiere: Åben fritidsklub i hele Aarhus

  Onsdag den 25. april fra kl. 15-18 slår fritidsklubberne i Aarhus Kommune dørene op til et stort åbent hus-arrangement.
 • 23.04.2018

  Holme Skole indvier årets skoleolympiske by

  Elever og paralympisk-medaljevinder Daniel Wagner løber Skole OL-faklen ind til åbningen af den olympiske by på Holme Skole og gør klar til 12.000 deltagere i juni. Alle er velkomne til åbningen på torsdag.
 • 23.04.2018

  Brems for gult

  Alt for mange aarhusianere kender ikke færdselsloven, eller vælger
  at ignorere den, når de kører over for gult lys. Men manglende respekt
  for det gule lys skaber farlige situationer i trafikken og
  problemer for fremkommeligheden - ikke mindst i de kryds, som Letbanen kører igennem.
 • 23.04.2018

  Udkast til rammerne for Classic Race i høring

  Teknik og Miljø har nu udarbejdet et udkast til hvilke vilkår, Classic Race kan afholdes under. Udkastet sendes i høring hos naboerne mandag den 23. april.
 • 20.04.2018

  Lyd lærer publikum om demens

  Fra 1. maj åbner ny lydinstallation i Aarhus, som inddrager publikum i oplevelsen af at have demens. Installationen er skabt af Teater Fluks og en del af deres roste forestilling CTRL+ALT+DEMENS, støttet af Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.
 • 19.04.2018

  Har du overvejet at blive frivillig?

  Og vil du være med til at skabe glæde og socialt samvær hos mennesker med psykiske eller fysiske handicap? Så kan du høre mere om at være frivillig til vores FrivilligJobbørs. Det sker den 25. april 2018 om eftermiddagen på DOKK1 – og er et led i Frivillig-hovedstadsåret.
 • 19.04.2018

  60-årige laver mad og spiser sammen

  Selvom du ikke kan svinge gryder og potter kan du deltage i madlavning og lave et fællesskab med andre 60+ i Aarhus. FOF er gået sammen med Aarhus Kommunes initiativ GENLYD.
 
 

Opdateret: 05.7.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code