Gå til sidens indhold
24.04.2018

Aarhus-model med psykologsamtaler bredes ud

Mistrivsel blandt ældre kan blive hjulpet af en række samtaler med psykolog, og livskvaliteten stiger markant, viser erfaringer fra Aarhus. Nu bredes det ud til andre kommuner.

Fire psykologer har siden 2016 holdt mange samtaler med ældre mennesker i Aarhus – på plejehjem eller i eget hjem.

 

Undersøgelser blandt modtagere af hjemmepleje i Aarhus viser, at hvert fjerde ældre kan leve med mistrivsel, angst, depression og lav livskvalitet. Siden Aarhus begyndte samtalerne har løbende evalueringer vist, at samtalerne i høj grad hjælper ældre til højere livskvalitet, også tre måneder efter samtalerne er afsluttet:

 

- Det er fantastiske resultater til gavn for en masse ældre mennesker. Jeg er glad for, at forsøget i Aarhus bliver bredt ud til andre kommuner, som kan søge satspuljemidler. God livskvalitet har ingen alder, og er man fyldt op med et langt livs oplevelser og har svært ved at hitte rundt i tankerne, så kan en god snak give mere afklaring. Det er et vigtigt skridt på vejen for at skabe mere værdighed, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

 

Fortrydelse er én af årsagerne til, at ældre mennesker ofte føler sig deprimerede, fortæller professor Lars Larsen, Center for Livskvalitet:

 

- Mange ældre er tynget af fortrydelse, sorg og tanker om døden, og de kan ligesom alle os andre have stor gavn af at få behandlet deres følelser. Nogle går måske ligefrem rundt med en ubehandlet depression, som det kan være svært for plejepersonalet at spotte. Derfor er det vigtigt, at vi også opkvalificerer medarbejdernes faglige niveau, så de ældre kan få den nødvendige behandling, siger Lars Larsen, professor, Center for Livskvalitet, Sundhed og Omsorg.

Læs nyhed fra Sundhedsstyrelsen:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/psykologsamtaler-skal-hjaelpe-aeldre-med-sorg-og-livsfortrydelser

 

Fakta
Sundhed og Omsorg gennemfører hvert år en undersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje i Aarhus Kommune. Som en del af undersøgelsen indgår en WHO-5 måling af livskvaliteten, som er en skala fra 0-100. Den seneste undersøgelse fra 2017 viser, at ca. hver fjerde respondent har en score på 35 eller lavere. Det indikerer risiko for mistrivsel, angst, depression og lav livskvalitet for op imod en fjerdedel af de modtagerne af hjemmehjælp i Aarhus Kommune, som har medvirket i undersøgelsen.

 

De ældre, Center for Livskvalitet er i kontakt med flytter sig fra en WHO-5 score på gennemsnitligt 35 ved første måling (grænsen for alvorlig mistrivsel) til mere end 20 point bedre ved afslutning (normal trivsel), niveauet fastholdes også ved tre måneders opfølgning.

 

Center for Livskvalitet samarbejder med bl.a. forebyggelseskonsulenter, social- og sundhedsmedarbejdere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, forstandere, ledere i Sundhed og Omsorg såvel som borgers netværk og pårørende samt de praktiserende læger. Vi modtager henvendelser om borgere med behov fra alle de sundhedsfaglige medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Derudover finder borgerne i stigende grad selv vej til os.

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 24.4.2018

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code